Forvaltningsdatabasen

Reisende kontrollkommisjon for Nord-Rogaland

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reisende kontrollkommisjon for Nord-Rogaland" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reisende kontrollkommisjon for Nord-Rogaland
Utvalgsnummer: 6122100
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1982
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Sosialdepartementet 4 4 1 15381 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 4 4 1 20903 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 4 4 0 0 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 4 4 1 29248 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 4 4 20 27400 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 4 4 9 35000
1988 Sosialdepartementet 4 4 12 82416
1989 Sosialdepartementet 4 4 29 105173
1990 Sosialdepartementet 4 4 33 102313
1991 Sosialdepartementet 4 4 31 193000
1992 Sosialdepartementet 4 4 30 179468
1993 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 4 4 35 205500
1995 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Vanlig medlem Sigbjørn Berentsen 1 0 Distriktslege Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Harald Simonsen 1 0 Sosionom Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Margareta Miljeteig 2 0 Spesialpleielære Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Odd Våga 1 0 Sosionom Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Harald Erfjord 2 0 Spesialsykepleie Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Birger A. Stedal 1 1106 Politifullmektig Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Sven Svensen 1 1106 Stadslege Av andre 1970 1970
1982 Leder Olav Askvik 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970 1970
1983 Leder Olav Askvik 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Sven Svensen 1 1106 Lege Av andre 1970
1983 Varamedlem og nestleder Birger A. Stedal 1 1106 Politifullmektig Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Harald Erfjord 2 1134 Spesialsykepleier Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Harald Simonsen 1 1134 Sosionom Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Sigbjørn Berentsen 1 1146 Lege Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Odd Våga 1 1149 Sosionom Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Margareta Miljeteig 2 1149 Spesialpleielærer Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Sven Svensen 1 1106 Lege Av andre 1970
1984 Leder Olav Askvik 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1984 Varamedlem og nestleder Birger A. Stedal 1 1106 Politifullmektig Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Harald Erfjord 2 1134 Spesialsykepleier Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Harald Simonsen 1 1134 Sosionom Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Sigbjørn Berentsen 1 1146 Lege Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Odd Våga 1 1149 Sosionom Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Margareta Miljeteig 2 1149 Spesialpleielærer Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Sven Svensen 1 1106 Lege Av andre 1970 1970
1985 Leder Olav Askvik 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1985 Varamedlem og nestleder Birger A. Stedal 1 1106 Politifullmektig Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Arvid Dagsland 1 1121 Miljøterapeut Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Harald Simonsen 1 1134 Sosionom Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Aud Helland 2 1134 Hjelpepleier Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Sigbjørn Berentsen 1 1146 Lege Av andre 1970 1970
1985 Vanlig medlem Odd Våga 1 1149 Sosionom Av andre 1970
1986 Varamedlem og nestleder Birger A. Stedal 1 1106 Politifullmektig Av andre 1970
1986 Leder Olav Askvik 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Arvid Dagsland 1 1121 Miljøterapeut Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Harald Simonsen 1 1134 Sosionom Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Aud Helland 2 1134 Hjelpepleier Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Odd Våga 1 1149 Sosionom Av andre 1970
1987 Varamedlem og nestleder Birger A. Stedal 1 1106 Politiadjutant Av andre 1970 1970
1987 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Arvid Dagsland 1 1121 Miljøterapeut Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Harald Simonsen 1 1134 Sosionom Av andre 1970 1970
1987 Vanlig medlem Aud Helland 2 1134 Hjelpepleier Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Odd Våga 1 1149 Sosionom Av andre 1970 1970
1988 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Eldbjørg Møgedal 2 1134 Husmor Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Aud Helland 2 1134 Hjelpepleier Av andre 1970
1989 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Eldbjørg Møgedal 2 1134 Husmor Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Aud Helland 2 1134 Hjelpepleier Av andre 1970
1990 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Aud Helland 2 1134 Hjelpepleier Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Eldbjørg Møgedal 2 1134 Husmor Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Lars Bua 1 0 Lege Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Sven Svensen 1 1106 Kommuneoverlege Av andre 1970 1970
1991 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Eldbjørg Møgedal 2 1134 Husmor Av andre 1970 1970
1991 Vanlig medlem Aud Helland 2 1134 Hjelpepleier Av andre 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Lars Bua 1 0 Lege Av departement 1970
1992 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Lars Bua 1 0 Lege Av departement 1970
1993 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1993 Varamedlem og nestleder Svein Åge Skålnes 1 1149 Herredsrettsdom Av departement 1970
1994 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1994 Varamedlem og nestleder Svein Åge Skålnes 1 1149 Herredsrettsdom Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Lars Bua 1 Lege Av departement 1970
1995 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1995 Varamedlem og nestleder Svein Åge Skålnes 1 1149 Herredsrettsdom Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Lars Bua 1 Lege Av departement 1970
1996 Varamedlem og nestleder Svein Åge Skålnes 1 1149 Herredsrettsdom Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Grethe Hjelmeland 2 1653 Kommunelege I Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Lars Bua 1 Lege Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Sven Svensen 1 1106 Kommuneoverlege Av andre 1970 1970
1997 Varamedlem og nestleder Svein Åge Skålnes 1 1149 Herredsrettsdom Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Lars Bua 1 1216 Lege Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Grethe Hjelmeland 2 1653 Kommunelege I Av andre 1970
2002 Sven Svensen 1106 Kommuneoverlege
2002 Bjørn Solbakken 1106 Sorenskriver
2002 Sivert Dagfinn Larsen 1106
2002 Eldbjørg Møgedal 1134 Husmor
2002 Harald Simonsen 1134 Sosionom
2002 Odd Våga 1149 Sosionom
2002 Leder Svein Åge Skålnes 1149 Tingrettsdommer
2002 Lars Bua 1216 Lege
2003 Lars Bua Lege
2003 Eldbjørg Møgedal Husmor
2003 Leder Svein Åge Skålnes Tingrettsdommer
2003 Sivert Dagfinn Larsen
2003 Bjørn Solbakken Sorenskriver
2003 Odd Våga Sosionom
2003 Harald Simonsen Sosionom
2003 Sven Svensen Kommuneoverlege