Forvaltningsdatabasen

Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981
Utvalgsnummer: 6199000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 14.09.1979 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet skal initiere, planlegge og samordne sentrale og lokale norske tiltak med utgangspunkt i FN-programmet for det internasjonale år, være norsk kontaktorgan for FN-sekretariatet i Geneve for tiltak under året, - og skal første halvår 1982 legge fram ov
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 17 0 8 620000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 17 16 6 2500000 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 18 18 14 995 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Ole Petter Lossius 1 102 Overlege I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Øivind Lorentsen 1 138 Gruppeleder I statsråd 1970
1980 Leder Helen Bøsterud 2 211 Statssekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Brit Grønvold 2 217 Kontorfullmektig I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Eli Quam 2 219 Juridisk Konsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Tordis Ørjasæter 2 219 Forfatter I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Lars Erik Furu 1 220 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Truls Frogner 1 220 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Guri Dyrendahl 2 230 Sosionom I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Jon Grimsrud Reinholdt 1 233 Org.Sekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Laila Nikolaisen 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Albert Nordengen 1 301 Ordfører I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Annie M. Bertel 2 301 Sosionom I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Jakob Reinfjell 1 301 I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Terje Vigtel 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Elisabet Tømmerbakke 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Gurli Gleditsch 2 301 Assisterende Overlege I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Miljeteig-Olssen 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Sidsel Søvik 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Jan G. Jølle 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Ida Palmer 2 301 Administrasjonssekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Terje Due Strand 1 301 Overlege I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Rigmor Dahl 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Inger-Lise Wold 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Leif Vetlesen 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Knut H. Harstad 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Bodil Berg 2 301 I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Hans Jr. Høegh 1 301 Generalkonsul I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Berit Haldorsen 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Eva Rygh 2 301 Førstesekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem John Kr. Johansen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Anne Sofie Stugstad 2 301 Administrasjonssekretær I statsråd 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Svein-Åge Eik 1 705 Kontorsjef
1980 Vanlig varamedlem Jorunn Giske 2 1601 Distriktssekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Ole Petter Lossius 1 102 Overlege I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Øivind Lorentsen 1 138 Gruppeleder I statsråd 1970
1981 Leder Helen Bøsterud 2 211 Statssekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Brit Grønvold 2 217 Kontorfullmektig I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Tordis Ørjasæter 2 219 Forfatter I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Eli Quam 2 219 Juridisk Konsulent I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Truls Frogner 1 220 Byråsjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Guri Dyrendahl 2 230 Sosionom I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Jon Grimsrud Reinholdt 1 233 Org.Sekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Inger-Lise Wold 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Hans Jr. Høegh 1 301 Generalkonsul I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Laila Nikolaisen 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Rigmor Dahl 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Eva Rygh 2 301 Førstesekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Trygve Roll-Hansen 1 301 F.Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Astrid Nøkleby Heiberg 2 301 Statssekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Elisabet Tømmerbakke 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Per Stokstad 1 301 F.Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Terje Vigtel 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Gurli Gleditsch 2 301 Assisterende Overlege I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Terje Due Strand 1 301 Overlege I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Leif Vetlesen 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Knut H. Harstad 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Albert Nordengen 1 301 Ordfører I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem John Kr. Johansen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Ida Palmer 2 301 Administrasjonssekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Anne Sofie Stugstad 2 301 Administrasjonssekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Annie M. Bertel 2 301 Sosionom I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Jan G. Jølle 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Jakob Reinfjell 1 301 I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Bodil Berg 2 301 I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Miljeteig-Olssen 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Berit Haldorsen 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Jorunn Giske 2 1601 Distriktssekretær I statsråd 1970