FORVALTNINGSDATABASEN

Jorunn Giske

Denne siden viser opplysninger om Jorunn Giske fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jorunn Giske
NSD id-nummer: 4644
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Distriktssekretær 1970
1980 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Distriktssekretær 1970
1981 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Distriktssekretær 1970 1970
1981 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Distriktssekretær 1970
1981 Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Distriktssekretær 1970
1983 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Distriktssekretær 1970
1984 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Distriktssekretær 1970
1984 Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Distriktssekretær 1970
1985 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Distriktssekretær 1970
1985 Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Distriktssekretær 1970
1986 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Distriktssekretær 1970
1986 Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Distriktssekretær 1970
1987 Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Distriktssekret 1970
1988 Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Distriktssekret 1970