Forvaltningsdatabasen

Statens legeråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens legeråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens legeråd
Utvalgsnummer: 6203000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 18.12.1981 ved kongelig resolusjon i henhold til i henhold til paragraf 49 i lov av 13. juni 1980 nr. 42 om leger.
Mandat:
Rådgivende organ for Sosialdepartementet og Helsedirektoratet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Sosialdepartementet 3 3 4 21100 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 2 3 11 91764 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 2 3 4 53265 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 2 3 3 36225 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 2 3 7 64603 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 2 3 8 77815
1988 Sosialdepartementet 2 3 9 140500
1989 Sosialdepartementet 2 3 7 91506
1990 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1991 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1992 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1993 Sosialdepartementet 3 3 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 3 3 7 64000
1995 Sosial- og helsedepartementet 3 3 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 3 3 9 86067
1997 Sosial- og helsedepartementet 3 3 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Leder Råmund Stuhaug 1 301 Lagdommer Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Bente Ohnstad 2 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Georg Lund 1 301 Lagdommer Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Frøydis Langmark 2 301 Ass. Overlege Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Hilchen Sommerschild 2 301 Dosent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Johansen 1 1201 Lege Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Per Bergsjø 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Bente Ohnstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Leder Råmund Stuhaug 1 301 Lagdommer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Georg Lund 1 301 Lagdommer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Hilchen Sommerschild 2 301 Professor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Johansen 1 1201 Lege Av departement 1970
1985 Leder Råmund Stuhaug 1 301 Lagdommer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Hilchen Sommerschild 2 301 Professor Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Bente Ohnstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Georg Lund 1 301 Lagdommer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Johansen 1 1201 Lege Av departement 1970
1986 Leder Råmund Stuhaug 1 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Georg Lund 1 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Hilchen Sommerschild 2 301 Professor Av departement 1970 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Hilde Jordal 2 301 Konsulent Av departement
1986 Vanlig medlem Frøydis Langmark 2 301 Overlege Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell Johansen 1 1201 Lege Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Per Bergsjø 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Hilde Jordal 2 301 Konsulent Av departement
1987 Vanlig varamedlem Hilchen Sommerschild 2 301 Professor Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Per Bergsjø 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Kari Ragnhild Brox 2 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Hilchen Sommerschild 2 301 Professor Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Per Bergsjø 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Frøydis Langmark 2 301 Overlege Av departement 1970 1970
1989 Leder Råmund Stuhaug 1 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Georg Lund 1 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Kari Ragnhild Brox 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kjell Johansen 1 1201 Lege Av departement 1970 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Pål Børresen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Kari Ragnhild Brox 2 301 Konsulent Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Pål Børresen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Per Bergsjø 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1992 Leder Inger K. Moksness 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Erik Andreas Nordberg 1 301 Avdelingsoverle Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Pål Børresen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1992 Varamedlem og nestleder Dag Anton Minsaas 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Per Bergsjø 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Pål Børresen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1993 Leder Inger K. Moksness 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1993 Varamedlem og nestleder Dag Anton Minsaas 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Erik Andreas Nordberg 1 301 Avdelingsoverle Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Signe Agnes Flottorp 2 301 Bydelslege Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Hilde El Faye-Lund 2 301 Overlege Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Erik Andreas Nordberg 1 301 Avdelingsoverle Av departement 1970 1970
1994 Leder Inger K. Moksness 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Anne Cat Christiansen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Varamedlem og nestleder Dag Anton Minsaas 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Signe Agnes Flottorp 2 301 Bydelslege Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Kjell Johansen 1 1201 Lege Av departement 1970 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Anne Cat Christiansen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Varamedlem og nestleder Dag Anton Minsaas 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Hilde El Faye-Lund 2 301 Overlege Av departement 1970
1995 Leder Inger K. Moksness 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1996 Leder Inger K. Moksness 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Hilde Elisabeth Faye-Lund 2 301 Overlege Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Anne Cathrine Christiansen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Varamedlem og nestleder Dag Anton Minsaas 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1997 Varamedlem og nestleder Hilde Wiesener Haga 2 301 Lagdommer Av departement 1970
1997 Leder Ellen Meinich Martens 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Hilde Elisabeth Faye-Lund 2 301 Overlege Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Anne Cathrine Christiansen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970