FORVALTNINGSDATABASEN

Dag Anton Minsaas

Denne siden viser opplysninger om Dag Anton Minsaas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Anton Minsaas
NSD id-nummer: 12762
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1870 Sorenskriver 1970
1984 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1870 Sorenskriver 1970
1985 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1870 Sorenskriver 1970
1986 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1870 Sorenskriver 1970
1987 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1870 Sorenskriver 1970
1988 Tilsynsrådet for Tromsø kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1902 Lagdommer 1970
1988 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1902 Lagdommer 1970
1989 Tilsynsrådet for Tromsø kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1902 Lagdommer 1970
1989 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1902 Lagdommer 1970
1992 Statens legeråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Byrettsdommer 1970
1992 Statens tannlegeråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1970
1993 Statens legeråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Byrettsdommer 1970
1993 Statens tannlegeråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1970
1994 Statens legeråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Byrettsdommer 1970
1994 Statens tannlegeråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1970
1995 Statens legeråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Byrettsdommer 1970
1995 Statens tannlegeråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1970
1996 Statens legeråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Byrettsdommer 1970
1996 Statens tannlegeråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1970
1996 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Byrettsdommer 1970