Forvaltningsdatabasen

Nemnda for medisinsk engangsutstyr

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nemnda for medisinsk engangsutstyr" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nemnda for medisinsk engangsutstyr
Utvalgsnummer: 6252000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 30.09.1981 av Helsedirektøren
Mandat:
Nemnda skal avgjøre saker om registrering og tilbakekalling m.v. av registrering, og skal for øvrig være rådgivende organ for helsedirektøren i saker vedrørende medisinsk engangsutstyr.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Sosialdepartementet 4 4 11 43861 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 4 4 7 61830 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1988 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1989 Sosialdepartementet 4 4 6 35601
1990 Sosialdepartementet 4 4 7 47034
1991 Sosialdepartementet 4 4 7 28736
1992 Sosialdepartementet 4 4 6 45310
1993 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1995 Sosial- og helsedepartementet 4 4 5 29790
1996 Sosial- og helsedepartementet 4 4 5 29561
1997 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Vanlig varamedlem Lill Monrad 2 219 Farmasøyt Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Berit Hovig 2 219 Spesiallege Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Elin Ødegaard 2 301 Oversykepleier Av andre 1970
1985 Leder Arve Lystad 1 301 Overlege Av andre 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Guri Haustveit 2 301 Overingeniør Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Harald Breivik 1 301 Professor Av andre 1970
1985 Nestleder Ragna Kure 2 301 Farmasøyt Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Lilleaaen 1 301 Overlege Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Lillian Kristoffersen 2 1804 Oversykepleier Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Lill Monrad 2 219 Farmasøyt Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Berit Hovig 2 219 Spesiallege Av andre 1970
1986 Leder Arve Lystad 1 301 Overlege Av andre 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Guri Haustveit 2 301 Overingeniør Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Lilleaaen 1 301 Overlege Av andre 1970
1986 Nestleder Ragna Kure 2 301 Farmasøyt Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Harald Breivik 1 301 Professor Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Elin Ødegaard 2 301 Oversykepleier Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Lillian Kristoffersen 2 1804 Oversykepleier Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Lill Monrad 2 219 Farmasøyt Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Berit Hovig 2 219 Spesiallege Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Harald Breivik 1 301 Professor Av andre 1970
1987 Leder Arve Lystad 1 301 Overlege Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Elin Ødegaard 2 301 Oversykepleier Av andre 1970
1987 Nestleder Rolf Knobel Johannesen 1 301 Farmasøyt Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Rolf Kåresen 1 301 Overlege Av andre 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Guri Haustveit 2 301 Overingeniør Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Lillian Kristoffersen 2 1804 Oversykepleier Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Jonas Roland 1 219 Farmasøyt Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Berit Hovig 2 219 Spesiallege Av andre 1970
1988 Nestleder Odd A Nilsen 1 301 Farmasøyt Av andre 1970
1988 Leder Arve Lystad 1 301 Overlege Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Toril Øie 2 301 Oversykepleier Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Lilleaaen 1 301 Overlege Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Jon Flatby 1 301 Professor Av andre 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Ola B. Johannessen 1 301 Overingeniør Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Reidar Mundal 1 1804 Oversykepleier Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Kari Ulvestad 2 0 Oversykepleier Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kari Skuterud 2 0 Sykepleier Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Berit Hovig 2 219 Spesiallege Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Lill Monrad 2 219 Farmasøyt Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor Martin Hoel 1 231 Overlege Av departement 1970
1989 Leder Egil Lingaas 1 301 Spesiallege Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Guri Haustveit 2 301 Overingeniør Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Nils Smith-Erichsen 1 301 Overlege Av departement 1970
1989 Nestleder Ragna Kure 2 301 Farmasøyt Av andre 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Tove Eidem 2 217 Avdelingsingeniør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Samund Rørvik 1 219 Lege Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Lill Monrad 2 219 Farmasøyt Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Berit Hovig 2 219 Spesiallege Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Nils Smith-Erichsen 1 230 Overlege Av departement 1970 1970
1990 Leder Egil Lingaas 1 301 Spesiallege Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ragna Kure 2 301 Farmasøyt Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Kari Skuterud 2 1103 Sykepleier Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Kari Ulvestad 2 1432 Oversykepleier Av departement 1970 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Tove Eidem 2 217 Avdelingsingeni Av departement 1970
1991 Leder Egil Lingaas 1 301 Spesiallege Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Eivind Ragnhildstveit 1 103 Overlege Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Tove Eidem 2 217 Avdelingsingeni Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Lill Monrad 2 219 Farmasøyt Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Nils Smith-Erichsen 1 230 Overlege Av departement 1970 1970
1992 Leder Ragna Kure 2 301 Farmasøyt Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Egil Lingaas 1 301 Spesiallege Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Svein Sunde 1 301 Overlege Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kari Skuterud 2 1103 Sykepleier Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Kari Ulvestad 2 1432 Oversykepleier Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Eivind Ragnhildstveit 1 103 Overlege Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Tove Eidem 2 217 Avdelingsingeni Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Svein Sunde 1 301 Overlege Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Eivind Ragnhildstveit 1 103 Overlege Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Tove Eidem 2 217 Avdelingsingeni Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Svein Sunde 1 301 Overlege Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Turid Hagen Sølsnæs 2 301 Oversykepleier Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Turid Hagen Sølsnæs 2 301 Oversykepleier Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Turid Hagen Sølsnæs 2 301 Oversykepleier Av departement 1970