FORVALTNINGSDATABASEN

Arve Lystad

Denne siden viser opplysninger om Arve Lystad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arve Lystad
NSD id-nummer: 5031
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Nemnda for medisinsk engangsutstyr Rådgivende organ Leder Av andre 301 Overlege 1970
1985 Helsedirektoratets rådgivningsgruppe for AIDS-sykdommen Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Overlege 1970
1986 Nemnda for medisinsk engangsutstyr Rådgivende organ Leder Av andre 301 Overlege 1970
1986 Helsedirektoratets rådgivningsgruppe for AIDS-sykdommen Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Overlege 1970
1987 Nemnda for medisinsk engangsutstyr Rådgivende organ Leder Av andre 301 Overlege 1970
1988 Nemnda for medisinsk engangsutstyr Rådgivende organ Leder Av andre 301 Overlege 1970
1989 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsoverle 1970
1990 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsoverle 1970
1991 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 301 Professor 1970
1991 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1970
1992 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 301 Professor 1970
1992 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1970
1993 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 301 Professor 1970
1993 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1970
1994 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 301 Professor 1970
1996 Gjennomgang av den nasjonale tuberkulosekontrollstrategien - arbeidsgruppe Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1970
1997 Gjennomgang av den nasjonale tuberkulosekontrollstrategien - arbeidsgruppe Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1970
1997 Zoonoserådet Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1970