Forvaltningsdatabasen

Utvalg som skal vurdere sjømannspensjonene

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg som skal vurdere sjømannspensjonene" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg som skal vurdere sjømannspensjonene
Utvalgsnummer: 6296000
Opprettelsesår: 1997
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1997 Sosial- og helsedepartementet 12 11 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1997 Vanlig medlem Rune Mjøs 1 211 Ass. Direktør Av departement 1970
1997 Leder Sverre Bjørnstad 1 217 Aktuar Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jone Engh 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kalle Seip 1 219 Lo-Økonom Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Per Kure 1 219 Forhandlingsled Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Aasta Richter Eriksen 2 220 Seksjonsleder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Edith Midelfart 2 301 Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Lars Keim 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Liv Perly Bæk Frostmann 2 301 Saksbehandler Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Aase Rokvam 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Bjørn Degerud 1 301 Førstesekretær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Grete Øwre 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Erling Kristiansen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Carsten Horn-Hanssen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Tomas Berg 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne Chr. Lowzow 2 301 Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Lise Ljungmann 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Egil Langseth 1 423 Organisasjonsse Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Anders Buttedahl 1 626 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Karl Ansgar Olsen 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Arnljot Muren 1 1514 Distriktssekret Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Asbjørn Marius Furnes 1 1532 Avdelingsleder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Hans Martin Torkelsen 1 Reder Av departement 1970