FORVALTNINGSDATABASEN

Arnljot Muren

Denne siden viser opplysninger om Arnljot Muren fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnljot Muren
NSD id-nummer: 28882
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig varamedlem Av departement 1514 Distriktssekret 1970
1996 Sakkyndig råd for passasjerskip Vanlig medlem Av departement 1514 Distriktssekret 1970
1997 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig varamedlem Av departement 1514 Distriktssekret 1970
1997 Sakkyndig råd for passasjerskip Vanlig medlem Av departement 1514 Distriktssekret 1970
1997 Utvalg som skal vurdere sjømannspensjonene Vanlig medlem Av departement 1514 Distriktssekret 1970