FORVALTNINGSDATABASEN

AS Vinmonopolets styre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "AS Vinmonopolets styre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: AS Vinmonopolets styre
Utvalgsnummer: 67
Opprettelsesår: 1932
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak)
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
2011 Helse- og omsorgsdepartementet
2012 Helse- og omsorgsdepartementet
2013 Helse- og omsorgsdepartementet
2014 Helse- og omsorgsdepartementet
2015 Helse- og omsorgsdepartementet
2016 Helse- og omsorgsdepartementet
2017 Helse- og omsorgsdepartementet
2018 Helse- og omsorgsdepartementet
2019 Helse- og omsorgsdepartementet
2020 Helse- og omsorgsdepartementet
2021 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Ingvild Wold Strømsheim 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2004 Fridtjof Simonsen 1 0 produktrådgiver Kongen 01.01.2000 04.01.2005
2004 Tore Hagebakken 1 0 ordfører Kongen 01.01.2004 01.10.2005
2004 Sigurd Manneråk 1 0 fagsjef Kongen 01.01.1998 04.01.2005
2004 Finn Aage Ekelund 1 0 butikkekspeditør Kongen 01.01.1998 04.01.2005
2004 Jan Blomseth 1 0 daglig leder Kongen 01.01.2002 30.06.2006
2004 Astrid Kristenstuen 2 0 konsulent Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2004 Jon Olav Tiseth 1 0 butikkekspeditør Kongen 01.01.1998 04.01.2005
2004 Olav Bratland 1 0 disponent Kongen 01.01.2004 30.06.2006
2004 Alf Ole Berglund 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 04.01.2005
2004 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2004 Mons Torsvik 1 0 produktrådgiver Kongen 01.01.1998 04.01.2005
2004 Morten Christiansen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2004 30.06.2006
2004 Harald Arnkværn 1 0 h.r.advokat Kongen 01.01.1995 30.06.2006
2004 Geir Oddvar Olsen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.1998 04.01.2005
2004 Kolbjørn Almlid 1 0 pensjonist Kongen 01.01.1995 04.01.2005
2004 Elianne Johanne Ingebrigtsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.1995 30.06.2014
2004 Randi Holvik 2 0 ekspeditør Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2004 Svein Arne Tinnesand 1 0 fylkesbiblioteksjef Kongen 01.01.2004 30.06.2006
2004 Tone Skogen 2 0 underdirektør Kongen 01.01.1995 04.01.2005
2004 Ann-Rigmor Lauritsen 2 0 direktør Kongen 01.01.2000 04.01.2005
2004 Erna Mundal Pedersen 2 0 pensjonist Kongen 01.01.1998 04.01.2005
2004 Harald Galåen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2002 30.06.2014
2004 Arnfinn Holten 1 0 direktør Kongen 01.01.1997 30.06.2006
2004 Brit O. Baarholm 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2004 Juul Lyseggen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.1998 30.06.2008
2004 Vibeke Limi 2 13580 politiker Kongen 01.01.2002 30.03.2012
2004 Elsbeth Sande Tronstad 2 13690 konserndirektør Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2004 Lise Christoffersen 2 30460 seniorkonsulent Kongen 01.01.1995 01.10.2005
2005 Gunn Inger Løvseth 2 0 pensjonist Kongen 01.01.2005 30.06.2008
2005 Jon Olav Tiseth 1 0 butikkekspeditør Kongen 01.01.1998 04.01.2005
2005 Harald Arnkværn 1 0 h.r.advokat Kongen 01.01.1995 30.06.2006
2005 Fridtjof Simonsen 1 0 produktrådgiver Kongen 01.01.2000 04.01.2005
2005 Jan Blomseth 1 0 daglig leder Kongen 01.01.2002 30.06.2006
2005 Ingvild Wold Strømsheim 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2005 Finn Aage Ekelund 1 0 butikkekspeditør Kongen 01.01.1998 04.01.2005
2005 Morten Christiansen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2004 30.06.2006
2005 Tone Skogen 2 0 underdirektør Kongen 01.01.1995 04.01.2005
2005 Kolbjørn Almlid 1 0 pensjonist Kongen 01.01.1995 04.01.2005
2005 Brit O. Baarholm 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2005 Ann-Rigmor Lauritsen 2 0 direktør Kongen 01.01.2000 04.01.2005
2005 Geir Oddvar Olsen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.1998 04.01.2005
2005 Mons Torsvik 1 0 produktrådgiver Kongen 01.01.1998 04.01.2005
2005 Sigurd Manneråk 1 0 fagsjef Kongen 01.01.1998 04.01.2005
2005 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør Kongen 01.01.2005 19.06.2009
2005 Arnfinn Holten 1 0 direktør Kongen 01.01.1997 30.06.2006
2005 Tore Hagebakken 1 0 ordfører Kongen 01.01.2004 01.10.2005
2005 Astrid Kristenstuen 2 0 konsulent Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2005 Harald Galåen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2002 30.06.2014
2005 Alf Ole Berglund 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 04.01.2005
2005 Juul Lyseggen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.1998 30.06.2008
2005 Elianne Johanne Ingebrigtsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.1995 30.06.2014
2005 Olav Bratland 1 0 disponent Kongen 01.01.2004 30.06.2006
2005 Svein Arne Tinnesand 1 0 fylkesbiblioteksjef Kongen 01.01.2004 30.06.2006
2005 Randi Holvik 2 0 ekspeditør Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2005 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2005 Erna Mundal Pedersen 2 0 pensjonist Kongen 01.01.1998 04.01.2005
2005 Vibeke Limi 2 13580 politiker Kongen 01.01.2002 30.03.2012
2005 Elsbeth Sande Tronstad 2 13690 konserndirektør Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2005 Lise Christoffersen 2 30460 seniorkonsulent Kongen 01.01.1995 01.10.2005
2005 Thorbjørn Myhre 1 64130 rektor Kongen 01.01.2005 30.06.2008
2006 Morten Christiansen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2004 30.06.2006
2006 Olav Bratland 1 0 disponent Kongen 01.01.2004 30.06.2006
2006 Harald Arnkværn 1 0 h.r.advokat Kongen 01.01.1995 30.06.2006
2006 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2006 Jan Blomseth 1 0 daglig leder Kongen 01.01.2002 30.06.2006
2006 Margrethe Sunde 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.07.2016
2006 Svein Arne Tinnesand 1 0 fylkesbiblioteksjef Kongen 01.01.2004 30.06.2006
2006 Randi Holvik 2 0 ekspeditør Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2006 Harald Galåen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2002 30.06.2014
2006 Elianne Johanne Ingebrigtsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.1995 30.06.2014
2006 Brit O. Baarholm 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2006 Juul Lyseggen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.1998 30.06.2008
2006 Odd Holten 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2006 30.06.2012
2006 Astrid Kristenstuen 2 0 konsulent Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2006 Svend Bang Pedersen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2006 Gunn Inger Løvseth 2 0 pensjonist Kongen 01.01.2005 30.06.2008
2006 Arnfinn Holten 1 0 direktør Kongen 01.01.1997 30.06.2006
2006 Ole John Østenstad 1 0 rådmann Kongen 01.01.2006 30.06.2006
2006 Åsunn Lyngedal 2 0 daglig leder Kongen 01.01.2006 30.06.2008
2006 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør Kongen 01.01.2005 19.06.2009
2006 Ingvild Wold Strømsheim 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2006 Sverre Bugge 1 0 tvisteløser Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2006 Vibeke Limi 2 13580 politiker Kongen 01.01.2002 30.03.2012
2006 Elsbeth Sande Tronstad 2 13690 konserndirektør Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2006 Thorbjørn Myhre 1 64130 rektor Kongen 01.01.2005 30.06.2008
2007 Brit O. Baarholm 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2007 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2007 Margrethe Sunde 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.07.2016
2007 Sverre Bugge 1 0 tvisteløser Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2007 Svend Bang Pedersen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2007 Astrid Kristenstuen 2 0 konsulent Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2007 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør Kongen 01.01.2005 19.06.2009
2007 Ingvild Wold Strømsheim 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2007 Randi Holvik 2 0 ekspeditør Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2007 Gunn Inger Løvseth 2 0 pensjonist Kongen 01.01.2005 30.06.2008
2007 Odd Holten 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2006 30.06.2012
2007 Juul Lyseggen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.1998 30.06.2008
2007 Åsunn Lyngedal 2 0 daglig leder Kongen 01.01.2006 30.06.2008
2007 Elianne Johanne Ingebrigtsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.1995 30.06.2014
2007 Harald Galåen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2002 30.06.2014
2007 Vibeke Limi 2 13580 politiker Kongen 01.01.2002 30.03.2012
2007 Elsbeth Sande Tronstad 2 13690 konserndirektør Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2007 Thorbjørn Myhre 1 64130 rektor Kongen 01.01.2005 30.06.2008
2008 Randi Holvik 2 0 ekspeditør Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2008 Ingvild Wold Strømsheim 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2008 Astrid Kristenstuen 2 0 konsulent Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2008 Juul Lyseggen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.1998 30.06.2008
2008 Ola Røtvei 1 0 ordfører Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2008 Helge E. Grødem 1 0 arkivsjef Kongen 01.01.2008 31.12.2008
2008 Torill Karin Grahl-Jacobsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2008 Åsunn Lyngedal 2 0 daglig leder Kongen 01.01.2006 30.06.2008
2008 Harald Galåen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2002 30.06.2014
2008 Margrethe Sunde 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.07.2016
2008 Svend Bang Pedersen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2008 Robert Fagerheim 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 30.06.2010
2008 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2008 Britt Deilrind 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 01.07.2016
2008 Odd Holten 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2006 30.06.2012
2008 Elianne Johanne Ingebrigtsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.1995 30.06.2014
2008 Brit O. Baarholm 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2008 Gunn Inger Løvseth 2 0 pensjonist Kongen 01.01.2005 30.06.2008
2008 Sverre Bugge 1 0 tvisteløser Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2008 Mette Bjune 2 0 fylkesrådmann Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2008 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør Kongen 01.01.2005 19.06.2009
2008 Vibeke Limi 2 13580 politiker Kongen 01.01.2002 30.03.2012
2008 Elsbeth Sande Tronstad 2 13690 konserndirektør Kongen 01.01.2004 30.06.2008
2008 Thorbjørn Myhre 1 64130 rektor Kongen 01.01.2005 30.06.2008
2008 Frank J. Jenssen 1 70330 senior kommunikasjonsrådgiver Kongen 01.01.2008 01.12.2010
2008 Bjørn Arild Gram 1 77130 ordfører Kongen 01.01.2008 01.07.2014
2009 Mette Bjune 2 0 fylkesrådmann Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2009 Ingvild Wold Strømsheim 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2009 Odd Holten 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2006 30.06.2012
2009 Robert Fagerheim 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 30.06.2010
2009 Margrethe Sunde 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.07.2016
2009 Ola Røtvei 1 0 ordfører Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2009 Hill-Marta Solberg 2 0 fylkesmann Kongen 01.01.2009 30.06.2018
2009 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2009 Torill Karin Grahl-Jacobsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2009 Siri Beate Hatlen 2 0 konserndirektør Kongen 01.01.2005 19.06.2009
2009 Elianne Johanne Ingebrigtsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.1995 30.06.2014
2009 Britt Deilrind 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 01.07.2016
2009 Harald Galåen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2002 30.06.2014
2009 Svend Bang Pedersen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2009 Sverre Bugge 1 0 tvisteløser Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2009 Vibeke Limi 2 13580 politiker Kongen 01.01.2002 30.03.2012
2009 Frank J. Jenssen 1 70330 senior kommunikasjonsrådgiver Kongen 01.01.2008 01.12.2010
2009 Bjørn Arild Gram 1 77130 ordfører Kongen 01.01.2008 01.07.2014
2010 Britt Deilrind 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 01.07.2016
2010 Elianne Johanne Ingebrigtsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.1995 30.06.2014
2010 Torleiv Kjellberg 1 0 ekspeditør Kongen 01.01.2010 30.06.2014
2010 Harald Galåen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2002 30.06.2014
2010 Torill Karin Grahl-Jacobsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2010 Odd Holten 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2006 30.06.2012
2010 Janne Martens Meyer Kaspersen 2 0 prosjektmedarbeider Kongen 01.01.2010 30.06.2014
2010 Aud-Tone Breiby 2 0 prosjektleder Kongen 01.01.2010 01.07.2016
2010 Mette Bjune 2 0 fylkesrådmann Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2010 Robert Fagerheim 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 30.06.2010
2010 Svend Bang Pedersen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2010 Ingvild Wold Strømsheim 2 0 underdirektør Kongen 01.01.2002 30.06.2010
2010 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2010 Sverre Bugge 1 0 tvisteløser Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2010 Margrethe Sunde 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.07.2016
2010 Turid Sundsetvik 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2010 30.06.2018
2010 Hill-Marta Solberg 2 0 fylkesmann Kongen 01.01.2009 30.06.2018
2010 Ola Røtvei 1 0 ordfører Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2010 Vibeke Limi 2 13580 politiker Kongen 01.01.2002 30.03.2012
2010 Marit Warncke 2 50130 adm. direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2016
2010 Frank J. Jenssen 1 70330 senior kommunikasjonsrådgiver Kongen 01.01.2008 01.12.2010
2010 Bjørn Arild Gram 1 77130 ordfører Kongen 01.01.2008 01.07.2014
2011 Torill Karin Grahl-Jacobsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2011 Elianne Johanne Ingebrigtsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.1995 30.06.2014
2011 Janne Martens Meyer Kaspersen 2 0 prosjektmedarbeider Kongen 01.01.2010 30.06.2014
2011 Margrethe Sunde 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.07.2016
2011 Hill-Marta Solberg 2 0 fylkesmann Kongen 01.01.2009 30.06.2018
2011 Torleiv Kjellberg 1 0 ekspeditør Kongen 01.01.2010 30.06.2014
2011 Britt Deilrind 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 01.07.2016
2011 Sverre Bugge 1 0 tvisteløser Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2011 Inge Lønning 1 0 professor Kongen 01.01.2011 12.06.2013
2011 Harald Galåen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2002 30.06.2014
2011 Aud-Tone Breiby 2 0 prosjektleder Kongen 01.01.2010 01.07.2016
2011 Odd Holten 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2006 30.06.2012
2011 Mette Bjune 2 0 fylkesrådmann Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2011 Ola Røtvei 1 0 ordfører Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2011 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2011 Turid Sundsetvik 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2010 30.06.2018
2011 Svend Bang Pedersen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2011 Vibeke Limi 2 13580 politiker Kongen 01.01.2002 30.03.2012
2011 Marit Warncke 2 50130 adm. direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2016
2011 Bjørn Arild Gram 1 77130 ordfører Kongen 01.01.2008 01.07.2014
2012 Margrethe Sunde 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.07.2016
2012 Svend Bang Pedersen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2012 Mette Bjune 2 0 fylkesrådmann Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2012 Arvid Libak 1 0 avdelingssjef Kongen 01.01.2012 01.07.2014
2012 Ola Røtvei 1 0 ordfører Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2012 Tove Nyhus 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2012 01.07.2014
2012 Hill-Marta Solberg 2 0 fylkesmann Kongen 01.01.2009 30.06.2018
2012 Harald Galåen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2002 30.06.2014
2012 Espen Sørensen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2012 30.06.2014
2012 Torill Karin Grahl-Jacobsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 30.06.2012
2012 Aud-Tone Breiby 2 0 prosjektleder Kongen 01.01.2010 01.07.2016
2012 Gunvald Ludvigsen 1 0 administrasjonssjef Kongen 01.01.2012 01.07.2014
2012 Torleiv Kjellberg 1 0 ekspeditør Kongen 01.01.2010 30.06.2014
2012 Elisabeth Lilleborge Markhus 2 0 fylkeslege Kongen 01.01.2012 30.06.2018
2012 Britt Deilrind 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 01.07.2016
2012 Elianne Johanne Ingebrigtsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.1995 30.06.2014
2012 Sverre Bugge 1 0 tvisteløser Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2012 Odd Holten 1 0 pensjonist Kongen 01.01.2006 30.06.2012
2012 Turid Sundsetvik 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2010 30.06.2018
2012 Inge Lønning 1 0 professor Kongen 01.01.2011 12.06.2013
2012 Janne Martens Meyer Kaspersen 2 0 prosjektmedarbeider Kongen 01.01.2010 30.06.2014
2012 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2012 Vibeke Limi 2 13580 politiker Kongen 01.01.2002 30.03.2012
2012 Marit Warncke 2 50130 adm. direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2016
2012 Bjørn Arild Gram 1 77130 ordfører Kongen 01.01.2008 01.07.2014
2013 Margrethe Sunde 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.07.2016
2013 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2013 Janne Martens Meyer Kaspersen 2 0 prosjektmedarbeider Kongen 01.01.2010 30.06.2014
2013 Torleiv Kjellberg 1 0 ekspeditør Kongen 01.01.2010 30.06.2014
2013 Gunvald Ludvigsen 1 0 administrasjonssjef Kongen 01.01.2012 01.07.2014
2013 Jon Martin Klafstad 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2013 01.07.2014
2013 Elianne Johanne Ingebrigtsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.1995 30.06.2014
2013 Inge Lønning 1 0 professor Kongen 01.01.2011 12.06.2013
2013 Hill-Marta Solberg 2 0 fylkesmann Kongen 01.01.2009 30.06.2018
2013 Espen Sørensen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2012 30.06.2014
2013 Turid Sundsetvik 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2010 30.06.2018
2013 Svend Bang Pedersen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2013 Britt Deilrind 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 01.07.2016
2013 Tove Nyhus 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2012 01.07.2014
2013 Sverre Bugge 1 0 tvisteløser Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2013 Arvid Libak 1 0 avdelingssjef Kongen 01.01.2012 01.07.2014
2013 Aud-Tone Breiby 2 0 prosjektleder Kongen 01.01.2010 01.07.2016
2013 Harald Galåen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2002 30.06.2014
2013 Elisabeth Lilleborge Markhus 2 0 fylkeslege Kongen 01.01.2012 30.06.2018
2013 Marit Warncke 2 50130 adm. direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2016
2013 Bjørn Arild Gram 1 77130 ordfører Kongen 01.01.2008 01.07.2014
2014 Kjell-Roar Nilsen 1 0 nestleder butikk Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2014 Britt Deilrind 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 01.07.2016
2014 Tove Nyhus 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2012 01.07.2014
2014 Elianne Johanne Ingebrigtsen 2 0 butikksjef Kongen 01.01.1995 30.06.2014
2014 Arvid Libak 1 0 avdelingssjef Kongen 01.01.2012 01.07.2014
2014 Åse Engesæth 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2014 Harald Galåen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2002 30.06.2014
2014 Espen Sørensen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2012 30.06.2014
2014 Turid Sundsetvik 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2010 30.06.2018
2014 Hill-Marta Solberg 2 0 fylkesmann Kongen 01.01.2009 30.06.2018
2014 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2014 Margrethe Sunde 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.07.2016
2014 Elisabeth Lilleborge Markhus 2 0 fylkeslege Kongen 01.01.2012 30.06.2018
2014 Are Kjensli 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2014 Sverre Helno 1 0 konsernsjef Kongen 01.01.2014 30.06.2020
2014 Janne Martens Meyer Kaspersen 2 0 prosjektmedarbeider Kongen 01.01.2010 30.06.2014
2014 Jon Martin Klafstad 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2013 01.07.2014
2014 Linda M. Lund 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2014 01.07.2016
2014 Gunvald Ludvigsen 1 0 administrasjonssjef Kongen 01.01.2012 01.07.2014
2014 Aud-Tone Breiby 2 0 prosjektleder Kongen 01.01.2010 01.07.2016
2014 Gorm H. Smørgrav 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2014 01.07.2016
2014 Marte Grindaker 2 0 politisk rådgiver Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2014 Torleiv Kjellberg 1 0 ekspeditør Kongen 01.01.2010 30.06.2014
2014 Svend Bang Pedersen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2014 Martin Lillemæhlum 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2014 01.07.2016
2014 Sverre Bugge 1 0 tvisteløser Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2014 Per Arne Olsen 1 13510 Fylkesmann Kongen 01.01.2014 30.06.2020
2014 David Hansen 1 31790 jurist Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2014 Marit Warncke 2 50130 adm. direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2016
2014 Bjørn Arild Gram 1 77130 ordfører Kongen 01.01.2008 01.07.2014
2015 Linda M. Lund 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2014 01.07.2016
2015 Hill-Marta Solberg 2 0 fylkesmann Kongen 01.01.2009 30.06.2018
2015 Margrethe Sunde 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.07.2016
2015 Sverre Helno 1 0 konsernsjef Kongen 01.01.2014 30.06.2020
2015 Sverre Bugge 1 0 tvisteløser Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2015 Svend Bang Pedersen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2015 Martin Lillemæhlum 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2014 01.07.2016
2015 Marte Grindaker 2 0 politisk rådgiver Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2015 Kjell-Roar Nilsen 1 0 nestleder butikk Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2015 Britt Deilrind 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 01.07.2016
2015 Åse Engesæth 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2015 Aud-Tone Breiby 2 0 prosjektleder Kongen 01.01.2010 01.07.2016
2015 Are Kjensli 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2015 Elisabeth Lilleborge Markhus 2 0 fylkeslege Kongen 01.01.2012 30.06.2018
2015 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2015 Gorm H. Smørgrav 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2014 01.07.2016
2015 Turid Sundsetvik 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2010 30.06.2018
2015 Per Arne Olsen 1 13510 Fylkesmann Kongen 01.01.2014 30.06.2020
2015 David Hansen 1 31790 jurist Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2015 Marit Warncke 2 50130 adm. direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2016
2016 Britt Deilrind 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2008 01.07.2016
2016 Turid Sundsetvik 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2010 30.06.2018
2016 Gorm H. Smørgrav 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2014 01.07.2016
2016 Sverre Helno 1 0 konsernsjef Kongen 01.01.2014 30.06.2020
2016 Linda M. Lund 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2014 01.07.2016
2016 Marte Grindaker 2 0 politisk rådgiver Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2016 Aud-Tone Breiby 2 0 prosjektleder Kongen 01.01.2010 01.07.2016
2016 Martin Lillemæhlum 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2014 01.07.2016
2016 Alf Ole Berglund 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2016 30.06.2018
2016 Nina Østby 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2016 30.06.2018
2016 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2016 Svend Bang Pedersen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2016 Hill-Marta Solberg 2 0 fylkesmann Kongen 01.01.2009 30.06.2018
2016 Sverre Bugge 1 0 tvisteløser Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2016 Margrethe Sunde 2 0 adm. direktør Kongen 01.01.2006 01.07.2016
2016 Åse Engesæth 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2016 Elisabeth Lilleborge Markhus 2 0 fylkeslege Kongen 01.01.2012 30.06.2018
2016 Are Kjensli 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2016 Kjell-Roar Nilsen 1 0 nestleder butikk Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2016 Ronny Spolen Nilsen 1 0 ekspeditør Kongen 01.01.2016 30.06.2018
2016 Liv Kari Eskeland 2 0 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2016 30.06.2018
2016 Ellen Seip 2 2820 pensjonist, tidligere departementsråd Kongen 01.01.2016 30.06.2020
2016 Per Arne Olsen 1 13510 Fylkesmann Kongen 01.01.2014 30.06.2020
2016 David Hansen 1 31790 jurist Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2016 Marit Warncke 2 50130 adm. direktør Kongen 01.01.2010 01.07.2016
2017 Turid Sundsetvik 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2010 30.06.2018
2017 Kjell-Roar Nilsen 1 0 nestleder butikk Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2017 Sverre Helno 1 0 konsernsjef Kongen 01.01.2014 30.06.2020
2017 Marte Grindaker 2 0 politisk rådgiver Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2017 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2017 Åse Engesæth 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2017 Ronny Spolen Nilsen 1 0 ekspeditør Kongen 01.01.2016 30.06.2018
2017 Nina Østby 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2016 30.06.2018
2017 Alf Ole Berglund 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2016 30.06.2018
2017 Hill-Marta Solberg 2 0 fylkesmann Kongen 01.01.2009 30.06.2018
2017 Sverre Bugge 1 0 tvisteløser Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2017 Svend Bang Pedersen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2017 Elisabeth Lilleborge Markhus 2 0 fylkeslege Kongen 01.01.2012 30.06.2018
2017 Are Kjensli 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2017 Liv Kari Eskeland 2 0 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2016 30.06.2018
2017 Ellen Seip 2 2820 pensjonist, tidligere departementsråd Kongen 01.01.2016 30.06.2020
2017 Per Arne Olsen 1 13510 Fylkesmann Kongen 01.01.2014 30.06.2020
2017 David Hansen 1 31790 jurist Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2018 Åse Engesæth 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2018 Nina Østby 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2016 30.06.2018
2018 Sverre Bugge 1 0 tvisteløser Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2018 Ronny Spolen Nilsen 1 0 ekspeditør Kongen 01.01.2016 30.06.2018
2018 Liv Kari Eskeland 2 0 selvstendig næringsdrivende Kongen 01.01.2016 30.06.2018
2018 Marte Grindaker 2 0 politisk rådgiver Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2018 Hill-Marta Solberg 2 0 fylkesmann Kongen 01.01.2009 30.06.2018
2018 Svend Bang Pedersen 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2006 30.06.2018
2018 Sverre Helno 1 0 konsernsjef Kongen 01.01.2014 30.06.2020
2018 Elisabeth Lilleborge Markhus 2 0 fylkeslege Kongen 01.01.2012 30.06.2018
2018 Turid Sundsetvik 2 0 butikksjef Kongen 01.01.2010 30.06.2018
2018 Helge Storvik 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2000 30.06.2018
2018 Kjell-Roar Nilsen 1 0 nestleder butikk Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2018 Alf Ole Berglund 1 0 butikksjef Kongen 01.01.2016 30.06.2018
2018 Solveig Løhaugen 2 0 Advokat Kongen 01.07.2018 30.06.2020
2018 Are Kjensli 1 0 adm. direktør Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2018 Ellen Seip 2 2820 pensjonist, tidligere departementsråd Kongen 01.01.2016 30.06.2020
2018 Per Arne Olsen 1 13510 Fylkesmann Kongen 01.01.2014 30.06.2020
2018 Trine Stensen 2 20000 Administrerende direktør Kongen 01.07.2018 30.06.2020
2018 David Hansen 1 31790 jurist Kongen 01.01.2014 30.06.2018
2019 Solveig Løhaugen 2 0 Advokat Kongen 01.07.2018 30.06.2020
2019 Sverre Helno 1 0 konsernsjef Kongen 01.01.2014 30.06.2020
2019 Ellen Seip 2 2820 pensjonist, tidligere departementsråd Kongen 01.01.2016 30.06.2020
2019 Per Arne Olsen 1 13510 Fylkesmann Kongen 01.01.2014 30.06.2020
2019 Trine Stensen 2 20000 Administrerende direktør Kongen 01.07.2018 30.06.2020
2020 Solveig Løhaugen 2 0 Advokat Kongen 01.07.2018 30.06.2020
2020 Sverre Helno 1 0 konsernsjef Kongen 01.01.2014 30.06.2020
2020 Ellen Seip 2 2820 pensjonist, tidligere departementsråd Kongen 01.01.2016 30.06.2020
2020 Per Arne Olsen 1 13510 Fylkesmann Kongen 01.01.2014 30.06.2020
2020 Trine Stensen 2 20000 Administrerende direktør Kongen 01.07.2018 30.06.2020