FORVALTNINGSDATABASEN

Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU
Utvalgsnummer: 8015000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1952
Tilhørende departement: Handelsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 03.04.1952 av Handelsdepartementet
Mandat:
Bransjeutvalget skal behandle beredskapsspørsmål for denne bransjen og utarbeide forslag til produksjonsplaner m.v. for krigstid som legges frem for IBU-utvalget.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 8 0 1 0 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 8 5 0 0 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 8 5 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ivar Jachwitz 1 230 Byråsjef Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Roar Eldar Frivold 1 231 Førstesekretær Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Oddmund Ruenes 1 301 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Trygve Johnsen 1 301 Sekretær Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Haakon Harbek 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Viggo Andreassen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Truls K. Westbye 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Kleppestø 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef 1970
1980 Vanlig medlem Alf Marhaug 1 301 Teknisk Sjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Trygve Steen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Lars Østigaard 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970
1981 Leder Ivar Jachwitz 1 230 Byråsjef Av departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Roar Eldar Frivold 1 231 Førstesekretær Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Kleppestø 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Øystein Vedeld 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Truls K. Westbye 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Viggo Andreassen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Haakon Harbek 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Alf Marhaug 1 301 Teknisk Sjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Trygve Steen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef 1970
1981 Vanlig medlem Lars Østigaard 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Trygve Johnsen 1 301 Sekretær Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970