FORVALTNINGSDATABASEN

Oddmund Ruenes

Denne siden viser opplysninger om Oddmund Ruenes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddmund Ruenes
NSD id-nummer: 5508
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970 1970
1980 Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstesekretær 1970 1970
1980 Bransjeutvalget for gummivareindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970 1970
1980 Bransjeutvalget for skipsbygging, motorverksteder m.v. under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970 1970
1980 Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstesekretær 1970 1970
1980 Bransjeutvalget for bergverksindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970 1970
1983 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 Førstekonsulent 1970
1984 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 Førstekonsulent 1970
1985 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 Førstekonsulent 1970
1986 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 Førstekonsulent 1970
1986 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 236 Førstekonsulent 1970
1987 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 236 Førstekonsulent 1970