FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Carnegies Heltefond for Norge

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Carnegies Heltefond for Norge" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Carnegies Heltefond for Norge
Utvalgsnummer: 8023000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1912
Hjemmel:
Opprettet 25.10.1912 av fondet iht. fondets statutter
Mandat:
ved gavebrev av 21. mars 1911 fra Andrew Carnegie. Regler for fondet ble bifalt ved kgl. res. av 25. oktober 1912. Styret tildeler medalje eller stønad til personer som ved frivillig handling har reddet menneskeliv.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 3 0 2 6000 Annen instans
1981 Departementet for handel og skipsfart 2 0 1 25700 Annen instans
1982 Departementet for handel og skipsfart 0 0 0 0 Annen instans
1983 Departementet for handel og skipsfart 3 0 2 13500 Annen instans
1984 Departementet for handel og skipsfart 3 0 2 26706 Annen instans
1985 Departementet for handel og skipsfart 3 0 2 70551 Annen instans
1986 Departementet for handel og skipsfart 3 0 2 69102 Annen instans
1987 Departementet for handel og skipsfart 3 0 2 42658
1988 Utenriksdepartementet 3 0 0 0
1989 Utenriksdepartementet 3 0 0 0
1990 Utenriksdepartementet 3 0 1 101000
1991 Utenriksdepartementet 3 0 0 0
1992 Utenriksdepartementet 3 0 2 74014
1993 Utenriksdepartementet 3 0 4 120000
1994 Utenriksdepartementet 3 0 0 0
1995 Utenriksdepartementet 3 0 2 89065
1996 Utenriksdepartementet 3 0 2 44430
1997 Nærings- og handelsdepartementet 3 0 0 0
2002 Nærings- og handelsdepartementet 2 141365
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Sekretær, ikke medlem Aage A. Lagem 1 219 Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Den amerikanske ambassadør 1 301
1980 Leder Knut Getz Wold 1 301 Sjefsdirektør 1970
1980 Vanlig medlem Rolv Ryssdal 1 301 Høyesterettsjustitiarius 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Aage A. Lagem 1 219 Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Rolv Ryssdal 1 301 Høyesterettsjustitiarius 1970
1981 Leder Knut Getz Wold 1 301 Sjefsdirektør 1970
1982 Vanlig medlem Mark Evans Austad 1 301 Ambassadør Av Stortinget
1982 Vanlig medlem Rolv Ryssdal 1 301 H.R.Justitiarius 1970
1982 Leder Knut Getz Wold 1 301 Sjefsdirektør 1970
1983 Vanlig medlem Mark Evans Austad 1 301 Ambassadør Av Stortinget
1983 Leder Knut Getz Wold 1 301 Sjefsdirektør Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Rolv Ryssdal 1 301 H.R.Justitiarius 1970
1984 Vanlig medlem Mark Evans Austad 1 301 Ambassadør Av Stortinget
1984 Leder Knut Getz Wold 1 301 Sjefsdirektør Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Rolv Ryssdal 1 301 H.R.Justitiarius 1970
1985 Vanlig medlem Robert Douglas Stuart 1 301 Ambassadør Av Stortinget 1970
1985 Leder Knut Getz Wold 1 301 Sjefsdirektør Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Rolv Ryssdal 1 301 H.R.Justitiarius 1970
1985 Vanlig medlem Mark Evans Austad 1 301 Ambassadør Av Stortinget
1986 Vanlig medlem Robert Douglas Stuart 1 301 Ambassadør Av Stortinget 1970
1986 Leder Knut Getz Wold 1 301 Sjefsdirektør Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Rolv Ryssdal 1 301 H.R.Justitiarius 1970
1987 Vanlig medlem Rolv Ryssdal 1 301 H.R.Justitiariu 1970
1987 Leder Knut Getz Wold 1 301 Sjefsdirektør 1970
1987 Vanlig medlem Robert Douglas Stuart 1 301 Ambassadør Av Stortinget 1970
1988 Vanlig medlem Rolv Ryssdal 1 301 H.R.Justitiariu 1970
1988 Vanlig medlem Robert Douglas Stuart 1 301 Ambassadør Av Stortinget 1970
1989 Vanlig medlem Loret Miller Ruppe 2 0 Ambassadør I kraft av stilling 1970
1989 Leder Hermod Skånland 1 301 Sentralbanksjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Rolv Ryssdal 1 301 H.R.Justitiariu 1970
1990 Vanlig medlem Loret Miller Ruppe 2 301 Ambassadør I kraft av stilling 1970
1990 Leder Hermod Skånland 1 301 Sentralbanksjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Rolv Ryssdal 1 301 H.R.Justitiariu 1970
1991 Vanlig medlem Loret Miller Ruppe 2 301 Ambassadør I kraft av stilling 1970
1991 Vanlig medlem Rolv Ryssdal 1 301 H.R.Justitiariu 1970
1991 Leder Hermod Skånland 1 301 Sentralbanksjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Loret Miller Ruppe 2 301 Ambassadør I kraft av stilling 1970
1992 Nestleder Bjørn Egge 1 301 Fhv. Generalmaj I statsråd 1970
1992 Leder Hermod Skånland 1 301 Sentralbanksjef Av departement 1970
1992 Leder Liv Gjølstad 2 301 H.R.Dommer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Rolv Ryssdal 1 301 H.R.Justitiariu 1970
1993 Nestleder Bjørn Egge 1 301 Fhv. Generalmaj I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Loret Miller Ruppe 2 301 Ambassadør I kraft av stilling 1970
1993 Leder Liv Gjølstad 2 301 H.R.Dommer Av departement 1970
1994 Nestleder Bjørn Egge 1 301 Fhv Generalmaj I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Thomas A Loftus 1 301 Ambassadør 1970
1994 Leder Liv Gjølstad 2 301 H R Dommer Av departement 1970
1995 Nestleder Bjørn Egge 1 301 Fhv. Generalmaj I statsråd 1970
1995 Leder Liv Gjølstad 2 301 H.R.Dommer Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Thomas A Loftus 1 301 Ambassadør 1970
1996 Leder Liv Gjølstad 2 301 H.R.Dommer Av departement 1970
1996 Nestleder Bjørn Egge 1 301 Fhv. Generalmaj I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Thomas A. Loftus 1 301 Ambassadør 1970
1997 Leder Ellen Akre Aas 2 301 Overformynder Av departement 1970
1997 Leder Liv Gjølstad 2 301 H.R.Dommer Av departement 1970
1997 Nestleder Bjørn Egge 1 301 Fhv. Generalmaj I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Thomas A. Loftus 1 301 Ambassadør 1970 1970
1997 Nestleder Magnus Stene 1 1201 Kontreadmiral Av departement 1970
2002 Leder Ellen Akre Aas 301 Overformynder
2002 Nestleder Magnus Stene 1201 Kontreadmiral
2002 John D. Ong Ambassadør