FORVALTNINGSDATABASEN

Hermod Skånland

Denne siden viser opplysninger om Hermod Skånland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hermod Skånland
NSD id-nummer: 202
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Direktør 1970
1980 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1980 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Direktør 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Direktør 1970
1981 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1981 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Direktør 1970
1982 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1970
1983 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1983 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Direktør 1970 1970
1983 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1970
1983 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1970
1984 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1984 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1970
1985 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sentralbanksjef 1970
1985 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sentralbanksjef 1970
1986 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sentralbanksjef 1970
1987 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sentralbanksjef 1970
1988 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sentralbanksjef 1970
1989 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Sentralbanksjef 1970
1989 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sentralbanksjef 1970
1990 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Sentralbanksjef 1970
1990 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sentralbanksjef 1970
1991 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Sentralbanksjef 1970
1991 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sentralbanksjef 1970
1992 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Sentralbanksjef 1970
1992 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sentralbanksjef 1970
1993 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sentralbanksjef 1970 1970
1994 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Fhv Sentralban 1970
1995 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Fhv. Sentralban 1970
1996 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Fhv. Sentralban 1970
1997 Styret i Statens Bankinvesteringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Fhv. Sentralban 1970