Forvaltningsdatabasen

Utenriksdepartementets tekstilutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utenriksdepartementets tekstilutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utenriksdepartementets tekstilutvalg
Utvalgsnummer: 8029000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Hjemmel:
Opprettet 18.12.1975 ved stortingsvedtak og regjeringsbeslutning
Mandat:
1. Følge importutviklingen i Norge for tekstil- og konfeksjonsvarer. 2. Følge utviklingen i tekstil- og konfeksjonssektoren i andre land, herunder andre industrilands handelspolitiske tiltak. 3. Vurdere virkninger av importen på det norske marked og beho
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 6 0 10 33000 Vedkommende departement
1981 Departementet for handel og skipsfart 6 0 10 23000 Vedkommende departement
1982 Departementet for handel og skipsfart 6 0 11 25664 Vedkommende departement
1983 Departementet for handel og skipsfart 6 0 11 30075 Vedkommende departement
1984 Departementet for handel og skipsfart 6 0 10 24945 Vedkommende departement
1985 Departementet for handel og skipsfart 6 0 9 24821 Vedkommende departement
1986 Departementet for handel og skipsfart 6 0 12 27198 Vedkommende departement
1987 Departementet for handel og skipsfart 6 0 9 28632
1988 Utenriksdepartementet 6 0 4 7423
1989 Utenriksdepartementet 6 0 1 1
1990 Utenriksdepartementet 6 0 3 7362
1991 Utenriksdepartementet 6 0 0 0
1992 Utenriksdepartementet 5 0 2 3082
1993 Utenriksdepartementet 5 0 2 4425
1994 Utenriksdepartementet 5 0 1 4471
1995 Utenriksdepartementet 5 0 0 0
1996 Utenriksdepartementet 5 0 0 0
1997 Utenriksdepartementet 5 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Direktør Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Wenche Prebensen 2 219 Konsulent
1980 Vanlig medlem Knut Melhuus 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Leder Knut O. Kvamme 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Torleif Aspenberg 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Paul M. Røthe 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Jon Andersen 1 217 Soussjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Direktør Av departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Aud Agnes Mørtvedt 2 219 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1981 Leder Knut O. Kvamme 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Torleif Aspenberg 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Paul M. Røthe 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Jon Andersen 1 217 Soussjef Av departement 1970
1983 Leder Knut O. Kvamme 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Aud Agnes Mørtvedt 2 219 Førstesekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Torleif Aspenberg 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Lars Fure 1 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forretningsfører Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jon Andersen 1 217 Soussjef Av departement 1970
1984 Leder Knut O. Kvamme 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Torleif Aspenberg 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Lars Fure 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forretningsfører Av departement 1970
1985 Leder Knut O. Kvamme 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Torleif Aspenberg 1 301 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Lars Fure 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Kogstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forretningsfører Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Leder Knut O. Kvamme 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Otto Wentzel 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Lars Fure 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Kogstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tore Kvarud 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forbundsformann Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Leder Knut O. Kvamme 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Kogstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Gunstein Stray 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Tore Kvarud 1 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forbundsformann Av departement 1970
1988 Leder Knut O. Kvamme 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Kogstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Tore Kvarud 1 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Gunstein Stray 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forbundsformann Av departement 1970
1989 Leder Johan Hillestad Iversen 1 217 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Tore Kvarud 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Gunstein Stray 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Seksjonsleder Av departement 1970
1990 Leder Johan Hillestad Iversen 1 217 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Gunstein Stray 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Odd Frydenberg 1 301 Sekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tore Kvarud 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Seksjonsleder Av departement 1970
1991 Leder Johan Hillestad Iversen 1 217 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Gunstein Stray 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Odd Frydenberg 1 301 Sekretær Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Seksjonsleder Av departement 1970
1992 Leder Johan Hillestad Iversen 1 217 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Rolf Jørn Karlsen 1 301 Sekretær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Odd Frydenberg 1 301 Sekretær Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Gunstein Stray 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Seksjonsleder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Gunstein Stray 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Leder Johan Hillestad Iversen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Odd Frydenberg 1 301 Sekretær Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Rolf Jørn Karlsen 1 806 Sekretær Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Gunstein Stray 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Odd Frydenberg 1 301 Sekretær Av departement 1970
1994 Leder Johan Hillestad Iversen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Rolf Jørn Karlsen 1 806 Sekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Odd Frydenberg 1 301 Sekretær Av departement 1970
1995 Leder Johan Hillestad Iversen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Rolf Jørn Karlsen 1 806 Sekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Odd Frydenberg 1 301 Sekretær Av departement 1970
1996 Leder Johan Hillestad Iversen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kjell Martinsen 1 301 Sekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ole A. Hannisdal 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Leder Johan Hillestad Iversen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Odd Frydenberg 1 301 Sekretær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kjell Martinsen 1 301 Sekretær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør Av departement 1970