Forvaltningsdatabasen

[mangler navn]

Denne siden viser opplysninger om utvalget "[mangler navn]" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: [mangler navn]
Utvalgsnummer: 8070000
Opprettelsesår: 1996
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1996 Barne- og familiedepartementet 8 0 26 1198000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1996 Vanlig medlem Oddvin Lundanes 1 213 Pensjonist I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Elsbeth Tronstad 2 219 Informasjonssje I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Lise Kjølsrød 2 219 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Vedis Vik 2 301 Student I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Øyvind Engh 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Jarle Tømmerbakke 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Hege Torp 2 301 Forskningsleder I statsråd 1970
1996 Leder Mats Stensrud 1 1601 Lagdommer I statsråd 1970