FORVALTNINGSDATABASEN

Drivstofforsyningsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Drivstofforsyningsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Drivstofforsyningsrådet
Utvalgsnummer: 81001000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1949
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 12.05.1949 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Planlegge organiseringen av drivstofforsyningen ved beredskap og ikrig, og forestå anskaffelser, lagring, distribusjon og evakuering avdrivstoffer ved de samme forhold. Medlemmenes funksjonstid forlengetinntil videre.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 9 0 3 20000 Vedkommende departement
1981 Olje- og energidepartementet 9 8 0 0 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 0 0 1 2445 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Rolf Graff Lonnevig 1 219 Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Thor Mellin-Olsen 1 219 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Elisabeth Christophersen 2 220 Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Av departement
1980 Vanlig varamedlem Conrad Pihl 1 301 Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Andreas Hauge 1 301 Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Arne Sørensen 1 301 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Peder Aarseth 1 301 Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kjell Hillås 1 301 Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Dag F. Hansen 1 301 Konsulent 1970
1980 Vanlig varamedlem Eyvin K. Wang 1 301 Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Rolf Graff Lonnevig 1 219 Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Elisabeth Christophersen 2 220 Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Eyvin K. Wang 1 301 Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell Hillås 1 301 Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Peder Aarseth 1 301 Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Dag F. Hansen 1 301 Konsulent 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell O. Hegstad 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Conrad Pihl 1 301 Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Av departement