FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for småbedriftsfondet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for småbedriftsfondet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for småbedriftsfondet
Utvalgsnummer: 9014000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1967
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 02.06.1967 ved kongelig resolusjon
Mandat:
hvor også regler for styret er fastsatt. Fondets formål er å stille garantier og/eller yte direkte lån til mindre foretak i industri og håndverk, herunder også service-håndverk. Direkte lån skal utelukkende gis til investeringsformål. Styret leder fondets
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 7 0 11 82000 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 7 7 12 115000 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 12 187234 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 7 7 12 209000 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 7 7 11 207361 Annen instans
1985 Industridepartementet 7 7 11 214850 Annen instans
1986 Industridepartementet 7 7 10 225835 Annen instans
1987 Industridepartementet 5 5 9 219829
1988 Næringsdepartementet 5 5 9 319000
1989 Næringsdepartementet 5 5 10 149620
1990 Næringsdepartementet 5 5 10 151000
1991 Næringsdepartementet 5 5 11 220203
1992 Næringsdepartementet 5 5 12 263164
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Karl Petter Nordby 1 217 Disponent Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Asbjørn Pedersen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ove Oscar Andersen 1 219 Boktrykker Av departement
1980 Vanlig varamedlem Karen Helene Normann 2 219 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Jon Erik Halvorsen 1 301 Konsulent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ingrid Bratheim 2 301 Konsulent I statsråd
1980 Leder Matias Moldestad 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Leif Kruge 1 401 Administrerende Direktør Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Lorentzen 1 1201 Administrerende Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Hans Petter Magnus 1 1201 Disponent
1980 Vanlig medlem Karl Kr. Breivik 1 1832 Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Dag Kjetil Øyna 1 216 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Karl Petter Nordby 1 217 Disponent Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Asbjørn Pedersen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Ove Oscar Andersen 1 219 Boktrykker Av departement
1981 Leder Matias Moldestad 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Eva Holm 2 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ingrid Bratheim 2 301 Konsulent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Leif Kruge 1 401 Administrerende Direktør Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Hans Petter Magnus 1 1201 Disponent
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Lorentzen 1 1201 Administrerende Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Karl Kr. Breivik 1 1832 Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Trygve O. Frigaard 1 114 Disponent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Dag Kjetil Øyna 1 216 Konsulent I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Karl Petter Nordby 1 217 Disponent Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Ove Oscar Andersen 1 219 Boktrykker I statsråd 1970 1970
1983 Leder Else Bugge Fougner 2 219 Høyesterettsadvok I statsråd 1970
1983 Nestleder Arne Engen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Eivind Halle 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Trond Haukvik 1 230 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Eva Holm 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Karin Løkhaug 2 301 Banksjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Leif Kruge 1 401 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Kirsten Larm 2 705 Kredittsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Hanne Eik 2 1103 I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Gunnar Lorentzen 1 1201 Administrerende D Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Hans Petter Magnus 1 1201 Disponent 1970
1983 Vanlig medlem Karl Kr. Breivik 1 1832 Disponent I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Berit Storrø 2 1902 Tannteknikermeste I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem May Martinsen 2 2024 Tiltaks- Og Økono I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Trygve O. Frigaard 1 114 Disponent I statsråd 1970
1984 Leder Else Bugge Fougner 2 219 Høyesterettsadvok I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Trond Haukvik 1 230 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Karin Løkhaug 2 301 Banksjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kirsten Larm 2 705 Kredittsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Hanne Eik 2 1103 Næringskonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Berit Storrø 2 1902 Tannteknikermeste I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem May Martinsen 2 2024 Tiltaks- Og Økono I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Trygve O. Frigaard 1 114 Disponent I statsråd 1970
1985 Leder Else Bugge Fougner 2 219 H.R.Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Trond Haukvik 1 230 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Karin Løkhaug 2 301 Banksjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kirsten Larm 2 705 Kredittsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Hanne Eik 2 1103 Næringskonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Berit Storrø 2 1902 Tannteknikermeste I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem May Martinsen 2 2024 Tiltaks- Og Økono I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Trygve O. Frigaard 1 114 Disponent I statsråd 1970
1986 Leder Else Bugge Fougner 2 219 H.R.Advokat I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Knut Andersen 1 219 Rørleggermester Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Trond Haukvik 1 230 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Harry Bjerkeng 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Karin Løkhaug 2 301 Banksjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kirsten Larm 2 705 Kredittsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Hanne Eik 2 1103 Næringskonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Greta Tepstad 2 1201 Soussjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Berit Storrø 2 1902 Tannteknikermeste I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem May Martinsen 2 2024 Tiltaks- Og Økono I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Trygve O. Frigaard 1 114 Disponent I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Knut Andersen 1 219 Rørleggermester Av departement 1970 1970
1987 Leder Else Bugge Fougner 2 219 H.R.Advokat I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Karen Helene Normann 2 219 Ass. Banksjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ola Nafstad 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Eivind Halle 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Tor Egil Baardsen 1 920 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Hanne Eik 2 1103 Næringskonsulen I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Greta Tepstad 2 1201 Soussjef Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Arnt Krane 1 1833 Banksjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Karen Helene Normann 2 219 Ass. Banksjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ola Nafstad 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Tor Egil Baardsen 1 920 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Arnt Krane 1 1833 Banksjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Karen Helene Normann 2 219 Ass. Banksjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Ola Nafstad 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor Egil Baardsen 1 920 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Arnt Krane 1 1833 Banksjef I statsråd 1970
1990 Leder Thomas Tangstrøm 1 217 Banksjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Karen Helene Normann 2 219 Ass. Banksjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Ola Nafstad 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor Egil Baardsen 1 920 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Arnt Krane 1 1833 Banksjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Trygve O. Frigaard 1 114 Disponent I statsråd 1970 1970
1991 Leder Thomas Tangstrøm 1 217 Banksjef Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Karen Helene Normann 2 219 Ass. Banksjef I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Knut Andersen 1 219 Rørleggermester Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Eivind Halle 1 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Ola Nafstad 1 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Tor Egil Baardsen 1 920 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Hanne Eik 2 1103 Næringskonsulen I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Greta Tepstad 2 1201 Soussjef Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Arnt Krane 1 1833 Banksjef I statsråd 1970 1970