FORVALTNINGSDATABASEN

Ove Oscar Andersen

Denne siden viser opplysninger om Ove Oscar Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Ove Oscar Andersen
NSD id-nummer: 5924
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Boktrykker
1981 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Boktrykker
1982 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Boktrykker 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Boktrykker 1970
1983 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Boktrykker 1970 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Boktrykker 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Boktrykker 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Boktrykker 1970