Forvaltningsdatabasen

Utvalg til å se nærmere på skipsbyggingsindustriens problemer

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å se nærmere på skipsbyggingsindustriens problemer" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å se nærmere på skipsbyggingsindustriens problemer
Utvalgsnummer: 9078000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 15.09.1978 ved kongelig resolusjon
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 3 0 18 14000 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 3 0 0 0 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Leif Aune 1 231 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Tor Aspengren 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Otto Grieg Tidemand 1 301 Skipsreder I statsråd 1970
1981 Leder Leif Aune 1 231 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Tor Aspengren 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Otto Grieg Tidemand 1 301 Skipsreder I statsråd 1970