FORVALTNINGSDATABASEN

Leif Aune

Denne siden viser opplysninger om Leif Aune fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Aune
NSD id-nummer: 1444
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1970 1970
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1970 1970
1980 Utvalg til å se nærmere på skipsbyggingsindustriens problemer Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 231 Administrerende Direktør 1970
1981 Utvalg til å se nærmere på skipsbyggingsindustriens problemer Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 231 Administrerende Direktør 1970
1981 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1970 1970
1982 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Direktør 1970 1970
1983 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Administrerende D 1970
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Administrerende D 1970
1984 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Administrerende D 1970
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Administrerende D 1970
1985 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970
1986 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Administrerende D 1970 1970