Forvaltningsdatabasen

Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene
Utvalgsnummer: 9093000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Hjemmel:
Opprettet 1975 ved kongelig resolusjon
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 4 0 16 86000 Vedkommende departement
1981 Olje- og energidepartementet 4 0 16 85760 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 5 0 4 34882 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 5 0 27 138500 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 6 0 7 223960 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 6 0 0 0 Vedkommende departement
1987 Olje- og energidepartementet 6 0 0 0
1988 Olje- og energidepartementet 6 0 0 0
1989 Olje- og energidepartementet 6 0 0 29000
1990 Olje- og energidepartementet 6 0 1 135335
1991 Olje- og energidepartementet 6 1 12 179846
1992 Olje- og energidepartementet 6 1 10 144373
1993 Næringsdepartementet 6 1 4 65000
1994 Næringsdepartementet 6 1 5 85865
1995 Nærings- og energidepartementet 6 1 6 119914
1996 Næringsdepartementet 6 1 5 160646
1997 Olje- og energidepartementet 6 1 20 210000
2002 Olje- og energidepartementet
2003 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1980 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1981 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektø Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1984 Medlem og sekretær Halvor Musæus 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1985 Medlem og sekretær Halvor Musæus 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1985 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1986 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1986 Medlem og sekretær Halvor Musæus 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirektø Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1987 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1987 Medlem og sekretær Halvor Musæus 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Departementsråd I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1988 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1988 Medlem og sekretær Halvor Musæus 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Departementsråd I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1989 Medlem og sekretær Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1990 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Departementsråd I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Medlem og sekretær Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1970
1991 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Medlem og sekretær Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1970
1992 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1970
1993 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Nils Heilemann 1 301 Ridgiver I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1970
1994 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Nils Heilemann 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Eivind Tandberg 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1970
1995 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Nils Heilemann 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Eivind Tandberg 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1970
1996 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Nils Heilemann 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Eivind Tandberg 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Halvor Musæus 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1970
1997 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Halvor Musæus 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Eivind Tandberg 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1970
2002 Leder Ole-Anders Lindseth 219 Ekspedisjonssjef
2002 Carl August Fleischer 301 Professor
2002 Halvor Musæus 301 Seniorrådgiver
2002 Erik Johnsen 301 Avdelingsdirektør
2002 Marit Engebretsen 301 Ekspedisjonssjef
2002 Magne Ognedal 1127 Sikkerhetsdirektør
2003 Halvor Musæus Seniorrådgiver
2003 Carl August Fleischer Professor
2003 Erik Johnsen Avdelingsdirektør
2003 Magne Ognedal Sikkerhetsdirektør
2003 Leder Ole-Anders Lindseth Ekspedisjonssjef
2003 Marit Engebretsen Ekspedisjonssjef