FORVALTNINGSDATABASEN

Karl-Edwin Manshaus

Denne siden viser opplysninger om Karl-Edwin Manshaus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Karl-Edwin Manshaus
NSD id-nummer: 5898
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Statfjordgasstransportutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1982 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1987 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1988 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970
1988 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970
1988 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer Av departement 301 Departementsråd 1970
1989 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970
1989 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970
1990 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970
1990 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsrid 1970
1994 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsrid 1970
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970