Forvaltningsdatabasen

Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene
Utvalgsnummer: 9121000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1995
Tilhørende departement: Nærings- og energidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 09.05.95.
Mandat:
MERKUR - et kompetansehevingsprogram for dagligvarebutikker i utkantstr|k. Bidra til at lokalbefolkningen i distriktene sikres tilgang til varer og lokal service der de bor eller like i n{rheten av hjemstedet gjennom kompetansehevende tiltak og investe
Tidsfrist: 1997
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Nærings- og energidepartementet 7 0 3 127740
1996 Næringsdepartementet 7 0 5 195427
1997 Nærings- og handelsdepartementet 7 0 6 168830
2002 Kommunal- og regionaldepartementet 5 356883
2003 Kommunal- og regionaldepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Vanlig medlem Rolf E. Lømo 1 217 Kjedekoordinato Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Arnt Egil Ursin 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1995 Leder Per Gunnar Rasmussen 1 219 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Undis Scheslien 2 502 Kontorsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kjellfrid Hansen 2 901 Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ketil Sorthe 1 1557 Leder Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Greta Johansen 2 1804 Prosjektarbeide Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Rolf E. Lømo 1 217 Kjedekoordinato Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Arnt Egil Ursin 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1996 Leder Per Gunnar Rasmussen 1 219 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Undis Scheslien 2 502 Kontorsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kjellfrid Hansen 2 901 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ketil Sorthe 1 1557 Leder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Greta Johansen 2 1804 Prosjektarbeide Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Rolf E. Lømo 1 217 Kjedekoordinato Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Arnt Egil Ursin 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1997 Leder Per Gunnar Rasmussen 1 219 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Undis Scheslien 2 502 Kontorsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kjellfrid Hansen 2 901 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ketil Sorthe 1 1557 Leder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Greta Johansen 2 1804 Prosjektarbeide Av departement 1970
2002 Arnt Egil Ursin 219 Avdelingsdirektør
2002 Leder Per Gunnar Rasmussen 220 Direktør
2002 Finn Vaagan 403 Leder
2002 Nestleder Undis Scheslien 502 Kontorsjef
2002 Åse-Lene Vatne 1411 Kjøpmann
2002 Inge Ryan 1740 Stortingsrepresentant
2002 Greta Johansen 1804 Førstekonsulent
2003 Åse-Lene Vatne Kjøpmann
2003 Arnt Egil Ursin Avdelingsdirektør
2003 Finn Vaagan Leder
2003 Inge Ryan Stortingsrepresentant
2003 Nestleder Undis Scheslien Kontorsjef
2003 Greta Johansen Førstekonsulent
2003 Leder Per Gunnar Rasmussen Direktør