FORVALTNINGSDATABASEN

Undis Scheslien

Denne siden viser opplysninger om Undis Scheslien fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Undis Scheslien
NSD id-nummer: 108350
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 502 Kontorsjef
2002 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 502 Kontorsjef
2002 Zoonoserådet 502 Kontorsjef
2002 Importrådet for landbruksvarer 502 Kontorsjef
2003 Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Kontorsjef
2003 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kontorsjef
2003 Zoonoserådet Kontorsjef
2003 Importrådet for landbruksvarer Kontorsjef