Forvaltningsdatabasen

Industripolitisk forum

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Industripolitisk forum" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Industripolitisk forum
Utvalgsnummer: 9401800
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 8 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Håkon A. Ødegaard 1 219 Forbundsformann I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Kaare N. Selvig 1 219 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Ragnar Røberg-Larsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Odd Højdahl 1 301 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Lars Skytøen 1 301 Forbundsformann I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Rudolf Lindboe 1 602 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Birger B. Rasmussen 1 605 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Unni Fevang 2 721 I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Nils Emil Johannessen 1 1201 Disponent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Onar Onarheim 1 1221 Generaldirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Inger Syltøy 2 1246 I statsråd 1970