FORVALTNINGSDATABASEN

Jan Didriksen

Denne siden viser opplysninger om Jan Didriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Didriksen
NSD id-nummer: 86
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 0 Administrerende Direktør 1970
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Administrerende Direktør
1980 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1970 1970
1980 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1970 1970
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Administrerende Direktør 1970
1980 Industripolitisk forum Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Administrerende Direktør 1970
1981 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 0 Administrerende Direktør 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Administrerende Direktør
1981 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1970 1970
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktår 1970 1970
1981 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktår 1970 1970
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Administrerende Direktør 1970
1983 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1970
1984 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1970
1984 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1970
1985 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1970 1970
1985 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1970
1985 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1970
1986 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1970
1987 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1970
1988 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1970
1989 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1970