FORVALTNINGSDATABASEN

Per Kåre Haug

Denne siden viser opplysninger om Per Kåre Haug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Kåre Haug
NSD id-nummer: 10034
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Konsulent 1970 1970
1984 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1985 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1986 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970