Forvaltningsdatabasen

Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk
Utvalgsnummer: 11040000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1970
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 15.04.1970 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Utvalget skal gi råd under arbeidet med det generelle tilskott til nedskriving av prisen på kunstgjødsel og frakttilskottsordningen for kunstgjødsel og kalk.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 7 0 2 0
1981 Landbruksdepartementet 8 0 2 0
1982 Landbruksdepartementet 6 0 3 0
1983 Landbruksdepartementet 6 0 3 0 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 6 0 4 0 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 6 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 6 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Lars Alfnes 1 138 Disponent Av departement 1970
1980 Leder Tore K. Skaarer 1 227 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Amund Venger 1 237 Avdelingsleder Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Bernt Lie 1 301 Avdelingssjef
1980 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Seksjonsleder 1970
1980 Vanlig medlem Gjermund Haga 1 301 Konsulent 1970 1970
1981 Vanlig medlem Lars Alfnes 1 138 Disponent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Amund Venger 1 237 Avdelingsleder Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Helge Stiksrud 1 238 Generalsekretær Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Agnar Moe 1 301 Direktør Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Erik Revdal 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Per Kåre Haug 1 301 Konsulent Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Seksjonsleder 1970
1982 Vanlig medlem Torvald Sørbø 1 214 Disponent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Torgeir Gillebo 1 217 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Per Ofstad 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Torvald Sørbø 1 214 Disponent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Torgeir Gillebo 1 217 Konsulent Av departement 1970
1984 Leder Tore K. Skaarer 1 227 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Amund Venger 1 237 Avdelingsleder Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Per Kåre Haug 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Kåre Kranøy 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Agnar Moe 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Per Ofstad 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Torvald Sørbø 1 214 Disponent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Torgeir Gillebo 1 217 Konsulent Av departement 1970
1985 Leder Tore K. Skaarer 1 227 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Finn Edland 1 231 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Per Kåre Haug 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Agnar Moe 1 301 Direktør Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Kåre Kranøy 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Per Ofstad 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Torvald Sørbø 1 214 Disponent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Torgeir Gillebo 1 217 Konsulent Av departement 1970
1986 Leder Tore K. Skaarer 1 227 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Finn Edland 1 231 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Agnar Moe 1 301 Direktør Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Kåre Kranøy 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per Kåre Haug 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per Ofstad 1 301 Konsulent Av departement 1970