FORVALTNINGSDATABASEN

Wenche Benum

Denne siden viser opplysninger om Wenche Benum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Wenche Benum
NSD id-nummer: 100550
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1938 Bonde
2003 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Bonde
2004 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Bonde
2005 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1938 Bonde