FORVALTNINGSDATABASEN

Budsjettnemnda for jordbruket

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Budsjettnemnda for jordbruket" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Budsjettnemnda for jordbruket
Utvalgsnummer: 84005000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1948
Hjemmel:
Opprettet 18.06.1948 av Lønns- og Prisdepartementet
Mandat:
Nemnda avgir årlig utredninger om jordbrukets totalregnskaper ogbudsjett. Det utføres utredningsarbeid i forbindelse medlangtidsprognoser på flere områder. Overført fra Lønns- ogPrisdepartementet 1. juli 1964.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 9 0 16 0
1981 Landbruksdepartementet 9 0 17 84600
1982 Landbruksdepartementet 9 0 20 112518 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 9 0 15 89823 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 9 0 16 95563 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 9 0 20 109144 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 9 0 12 103633 Vedkommende departement
1987 Landbruksdepartementet 9 0 0 0
1988 Landbruksdepartementet 9 0 0 0
1989 Landbruksdepartementet 9 0 0 0
1990 Landbruksdepartementet 12 0 12 206102
1991 Landbruksdepartementet 12 0 12 202756
1992 Landbruksdepartementet 12 0 13 248005
1993 Landbruksdepartementet 12 0 0 0
1994 Landbruksdepartementet 12 0 0 0
1995 Landbruksdepartementet 12 0 11 351813
1996 Landbruksdepartementet 12 0 12 474503
1997 Landbruksdepartementet 12 0 12 446662
2002 Landbruksdepartementet 11 253389
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Trygve Kaldahl 1 213 Generalsekretær Av departement 1970 1970
1980 Leder Finn Reisegg 1 217 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Odd Gran 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 231 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Melchior Joranger 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Sigurd Lianes 1 402 Byråsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Odd Gran 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 231 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Helge Stiksrud 1 238 Fung. Generalsekretær Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Underdirektør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem John Georg Bergh 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 214 Landbruksdirektør Av departement 1970 1970
1984 Leder Finn Reisegg 1 217 Direktør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Odd Gran 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Gjermund Haga 1 301 Generalsekretær Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem John Georg Bergh 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1984 Nestleder Sigurd Lianes 1 402 Byråsjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem John E. Høsteland 1 214 Avdelingssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ole K. Hovland 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Amund Venger 1 237 Ass. Generalsekre Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1986 Nestleder Sigurd Lianes 1 402 Byråsjef Av departement 1970 1970
1986 Leder Einar Fagerås 1 821 Daglig Leder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem John E. Høsteland 1 214 Avdelingssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ole K. Hovland 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Amund Venger 1 237 Ass. Generalsek Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Lars Fredrik Stuve 1 605 Organisasjonssj Av departement 1970
1987 Leder Einar Fagerås 1 821 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem John E. Høsteland 1 214 Finansanalytike Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ole K. Hovland 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Amund Venger 1 237 Ass. Generalsek Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Alf Vederhus 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Lars Fredrik Stuve 1 605 Organisasjonssj Av departement 1970
1988 Leder Einar Fagerås 1 821 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bjørg Bruset 2 217 Organisasjonsle Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Heidi Garberg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Lars Loe 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Anna Herje 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jorunn Haugland Støen 2 439 Gårdbruker Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssj Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Bjørg Bruset 2 217 Organisasjonsle Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Torstein Lund 1 231 Seksjonsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Harald Milli 1 237 Næringspolitisk Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Heidi Garberg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Anna Herje 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ingolv Hæreid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Sindre Flø 1 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Lilly Wiborg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Lars Loe 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Sigurd Lianes 1 402 Underdirektør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Jorunn Haugland Støen 2 439 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1990 Leder Olav Leon Mork 1 1502 Fylkeslandbruks Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssj Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Torstein Lund 1 231 Seksjonsleder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Harald Milli 1 237 Næringspolitisk Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Sindre Flø 1 301 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Lilly Wiborg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssj Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Torstein Lund 1 231 Seksjonsleder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Harald Milli 1 237 Næringspolitisk Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Lilly Wiborg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Sindre Flø 1 301 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssj Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Torstein Lund 1 231 Seksjonsleder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Harald Milli 1 237 Næringspolitisk Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Sindre Flø 1 301 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Lilly Wiborg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssj Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Torstein Lund 1 231 Seksjonsleder Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Harald Milli 1 237 Náringspolitisk Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Sindre Flø 1 301 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Lilly Wiborg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bernt Aas 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tone Tønnessen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Steinar Helgen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Dag Fossen 1 604 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Solveig Svardal 2 822 Rådgiver Av departement 1970
1997 Leder Håvard Alstadheim 1 1714 Landbruksdirekt Av departement 1970
2002 Inger Johanne Sikkeland 105 Prosjektleder
2002 Hilde Haug 213 Rådgiver
2002 Arnulf Leirpoll 219 Avdelingsdirektør
2002 Per Gunnar Skorge 219 Fagsjef
2002 Ragnhild Nersten 219 Førstekonsulent
2002 Leder Knut Børve 220 Prosjektleder
2002 Eugen Tømte 237 Avdelingssjef
2002 Per Arne Skjeflo 301 Avdelingsdirektør
2002 Steinar Helgen 301 Underdirektør
2002 Olaf Godli 533 Rådgiver
2002 Wenche Benum 1938 Bonde
2002 Nestleder Anne S. Bye Rådgiver
2003 Per Gunnar Skorge Fagsjef
2003 Per Arne Skjeflo Avdelingsdirektør
2003 Eugen Tømte Avdelingssjef
2003 Wenche Benum Bonde
2003 Ragnhild Nersten Førstekonsulent
2003 Nestleder Anne S. Bye Rådgiver
2003 Olaf Godli Rådgiver
2003 Leder Knut Børve Prosjektleder
2003 Arnulf Leirpoll Avdelingsdirektør
2003 Inger Johanne Sikkeland Prosjektleder
2003 Steinar Helgen Underdirektør
2003 Hilde Haug Rådgiver