FORVALTNINGSDATABASEN

Torunn Bragstad

Denne siden viser opplysninger om Torunn Bragstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torunn Bragstad
NSD id-nummer: 101006
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Forsker
2003 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Forsker
2004 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Forsker
2005 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Forsker