Forvaltningsdatabasen

Styret for Statistisk Sentralbyrå

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statistisk Sentralbyrå" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statistisk Sentralbyrå
Utvalgsnummer: 16047000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet 24.07.1981 og 22.12.1989 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Styret skal bl.a. etter instruksens paragraf 2 føre et alminnelig tilsynmed utviklingen av norsk offisiell statistikk og med virksomheten iStatistisk Sentralbyrå og behandle alle saker av større betydning fordenne statistikk og for Byråets virksomhet. Sty
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 5 46056 Annen instans
1983 Finans- og tolldepartementet 7 4 3 45047 Annen instans
1984 Finans- og tolldepartementet 7 4 3 46000 Annen instans
1985 Finans- og tolldepartementet 7 4 3 48000 Annen instans
1986 Finans- og tolldepartementet 7 4 5 50498 Annen instans
1987 Finans- og tolldepartementet 7 4 5 47943
1988 Finans- og tolldepartementet 7 4 0 0
1989 Finans- og tolldepartementet 7 4 3 51630
1990 Finans- og tolldepartementet 7 5 4 54713
1991 Finans- og tolldepartementet 7 5 7 61000
1992 Finans- og tolldepartementet 7 5 4 67074
1993 Finans- og tolldepartementet 7 5 4 67989
1994 Finans- og tolldepartementet 7 5 4 70185
1995 Finans- og tolldepartementet 7 5 6 71237
1996 Finans- og tolldepartementet 7 5 6 110000
1997 Finans- og tolldepartementet 7 5 6 304011
2002 Finansdepartementet 6 261636
2003 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig varamedlem Odd Skarstad 1 213 Forsker I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Tore Vermund Knudsen 1 219 Ass. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Annie Langaas 2 220 Førstesekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Grete Ingjerd Dahl 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Helga Flo 2 301 Førstesekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Berit Emberland 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1983 Leder Hermod Skånland 1 301 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Eldrid Nordbø 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Forskningsleder I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jan Byfuglien 1 402 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Ole Ragnar Langen 1 402 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Ellen Kvinge Jordet 2 402 Konsulent I statsråd 1970
1983 Nestleder Norvald Strand 1 402 Rådmann I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Johannes Mageli 1 412 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Eva Jemblie Monssen 2 419 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tore Vermund Knudsen 1 219 Ass. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Annie Langaas 2 220 Førstesekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Berit Emberland 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Grete Ingjerd Dahl 2 301 Planlegger Av departement 1970
1984 Leder Hermod Skånland 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Forskningsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jan Byfuglien 1 402 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Nestleder Norvald Strand 1 402 Rådmann I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole Ragnar Langen 1 402 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Eva Jemblie Monssen 2 419 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Nestleder Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Tore Vermund Knudsen 1 219 Ass. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Annie Langaas 2 220 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1985 Leder Hermod Skånland 1 301 Sentralbanksjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Grete Ingjerd Dahl 2 301 Planlegger Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Berit Emberland 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Forskningsleder I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Nestleder Norvald Strand 1 402 Rådmann I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Jan Byfuglien 1 402 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ole Ragnar Langen 1 402 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Eva Jemblie Monssen 2 419 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Eivind Stenbekken 1 423 Førstesekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tore Vermund Knudsen 1 219 Ass. Direktør Av departement 1970
1986 Nestleder Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Berit Emberland 2 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Eivind Stenbekken 1 423 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Tore Vermund Knudsen 1 219 Ass. Direktør Av departement 1970 1970
1987 Nestleder Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Liv Argel 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Hanne Rambøl 2 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Nestleder Rune Gløersen 1 301 Førstekonsulent 1970
1987 Vanlig medlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Mikael Bernhard Selsjord 1 301 Planlegger 1970
1987 Vanlig varamedlem Reidar Waaler 1 402 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Eivind Stenbekken 1 423 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kari Wærness 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1970
1988 Nestleder Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Liv Argel 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Mikael Bernhard Selsjord 1 301 Underdirektør 1970
1988 Vanlig medlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Hanne Rambøl 2 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Reidar Waaler 1 402 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Eivind Stenbekken 1 423 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kari Wærness 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Liv Argel 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Nestleder Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Hanne Rambøl 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Mikael Bernhard Selsjord 1 301 Underdirektør 1970
1989 Vanlig varamedlem Reidar Waaler 1 402 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Eivind Stenbekken 1 423 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kari Wærness 2 1201 Universitetslek Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Rune Gløersen 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Hege Torp 2 301 Forsker I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Svein Grønnern 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Sigurd Tveitereid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Arne Jon Isaksen 1 301 Professor I statsråd 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Mikael Bernhard Selsjord 1 301 Underdirektør 1970
1990 Vanlig medlem Kristin Krohn Devold 2 301 Siviløkonom I statsråd 1970
1990 Nestleder Thorleif Borge 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Linda Sagholt Hjortland 2 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Rune Gløersen 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Svein Grønnern 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Hege Torp 2 301 Forsker I statsråd 1970
1991 Nestleder Thorleif Borge 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Mikael Bernhard Selsjord 1 301 Underdirektør 1970
1991 Vanlig varamedlem Sigurd Tveitereid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kristin Krohn Devold 2 301 Siviløkonom I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Arne Jon Isaksen 1 301 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Linda Sagholt Hjortland 2 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Ellen Fjeldstad 2 216 Politisk Rådgiv Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Rune Gløersen 1 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Sigurd Tveitereid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1992 Nestleder Thorleif Borge 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Hege Torp 2 301 Forsker I statsråd 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Bjørg Moen 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Mikael Bernhard Selsjord 1 301 Underdirektør 1970
1992 Vanlig medlem Kristin Krohn Devold 2 301 Siviløkonom I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Linda Sagholt Hjortland 2 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Arild Hervik 1 1502 Førsteamanuensi Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ellen Fjeldstad 2 216 Politisk Ridgiv Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Rune Gløersen 1 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Sigurd Tveitereid 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Hege Torp 2 301 Forsker I statsråd 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Bjørg Moen 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Linda Sagholt Hjortland 2 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Arild Hervik 1 1502 Førsteamanuensi Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ingrid I. Willoch 2 103 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ellen Fjeldstad 2 216 Politisk Rådgiv Av departement 1970 1970
1994 Leder Åge Jan Danielsen 1 219 Departementsråd Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Gretha Røyne 2 233 Konsulent Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Bjørg Moen 2 301 Ridgiver Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Hege Torp 2 301 Forsker Av departement 1970 1970
1994 Nestleder Thorleif Borge 1 301 Adm Direktør Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Sigurd Tveitereid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Torunn Bragstad 2 301 Forsker Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ole Osva Moss 1 402 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Arild Hervik 1 1502 Høgskoledosent Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Ingrid I. Willoch 2 103 Student Av departement 1970
1995 Leder Åge Jan Danielsen 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Gretha Røyne 2 233 Konsulent Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Bjørg Moen 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Torunn Bragstad 2 301 Forsker Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Ole Osva Moss 1 402 Rådgiver Av departement 1970
1996 Leder Åge Jan Danielsen 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Nestleder Thor-Eirik Gulbrandsen 1 231 Økonomisjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Gretha Røyne 2 233 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Berit Kvæven 2 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Torunn Bragstad 2 301 Forsker Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Bjørg Moen 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ole Osvald Moss 1 402 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Henrichsen 1 1201 Direktør Av departement 1970
1997 Leder Åge Jan Danielsen 1 219 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Rune Jørgen Sørensen 1 219 Professor Av departement 1970
1997 Nestleder Thor-Eirik Gulbrandsen 1 231 Økonomisjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Gretha Røyne 2 233 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Berit Kvæven 2 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Torunn Bragstad 2 301 Forsker Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Bjørg Moen 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Ole Osvald Moss 1 402 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Bjørn Henrichsen 1 1201 Direktør Av departement 1970
2002 Dag Roll-Hansen 104 Førstekonsulent
2002 Ingrid I. Willoch 106 Husmor
2002 Eva Hildrum 215 Ekspedisjonssjef
2002 Ellen Fjeldstad 216 Rådgiver
2002 Rune Jørgen Sørensen 219 Professor
2002 Leder Steinar Stokke 220 Adm. Direktør
2002 Torunn Bragstad 301 Forsker
2002 Nestleder Hege Torp 301 Forskningsleder
2002 Bjørg Moen 301 Rådgiver
2002 Berit Kvæven 301 Seksjonssjef
2002 Solveig Nygårdseter 402 Førstekonsulent
2002 Thor Bjarne Bore 1103 Fhv. Redaktør
2002 Bjørn Inge Henrichsen 1201 Direktør
2003 Solveig Nygårdseter Førstekonsulent
2003 Bjørn Inge Henrichsen Direktør
2003 Nestleder Hege Torp Forskningsleder
2003 Rune Jørgen Sørensen Professor
2003 Leder Steinar Stokke Adm. Direktør
2003 Thor Bjarne Bore Fhv. Redaktør
2003 Bjørg Moen Rådgiver
2003 Dag Roll-Hansen Førstekonsulent
2003 Eva Hildrum Ekspedisjonssjef
2003 Ellen Fjeldstad Rådgiver
2003 Ingrid I. Willoch Husmor
2003 Berit Kvæven Seksjonssjef
2003 Torunn Bragstad Forsker