FORVALTNINGSDATABASEN

Anne S. Bye

Denne siden viser opplysninger om Anne S. Bye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Anne S. Bye
NSD id-nummer: 101399
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Rådgiver
2003 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Rådgiver
2004 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Rådgiver
2005 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Rådgiver
2006 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Rådgiver
2007 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Rådgiver
2008 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Rådgiver
2009 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Rådgiver