FORVALTNINGSDATABASEN

Knut Børve

Denne siden viser opplysninger om Knut Børve fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Knut Børve
NSD id-nummer: 101603
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 220 Prosjektleder
2003 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Prosjektleder
2004 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Prosjektleder
2005 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 220 Prosjektleder
2006 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 220 Prosjektleder
2007 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 220 Prosjektleder
2008 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 220 Prosjektleder
2009 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 220 Prosjektleder