FORVALTNINGSDATABASEN

Øivind Christoffersen

Denne siden viser opplysninger om Øivind Christoffersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øivind Christoffersen
NSD id-nummer: 101631
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Utvalg for Statens kongelige eiendommer Rådgivende organ Adm. Direktør
2003 Utvalg for Statens kongelige eiendommer Rådgivende organ Adm. Direktør
2009 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Adm. Direktør
2010 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Adm. Direktør
2011 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Adm. Direktør
2012 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Adm. Direktør
2013 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Adm. Direktør