Forvaltningsdatabasen

Utvalg for Statens kongelige eiendommer

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for Statens kongelige eiendommer" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for Statens kongelige eiendommer
Utvalgsnummer: 15052000
Hjemmel:
Oppnevnt i 1998. Staten eier og forvalter følgende eiendommer som er stilt til disposisjon for Kongen og Den Kongelige familie: Det Kongelige slott, Bygdø Kongsgård, Oscarshall (alle i Oslo), Gamlehaugen (Bergen) og Stiftsgården (Trondheim). For å sikre e
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Nina Frisak 219 Regjeringsråd
2002 Morten Lie 220 Avdelingsdirektør
2002 Nils Marstein 301 Riksantikvar
2002 Sigurd Odnæs 301 Avdelingsdirektør
2002 Leder Brit Denstad 301 Spesialrådgiver
2002 Bente Myhre Haast 301 Direktør
2002 Lorents Gunnar Lorentsen 301 Ekspedisjonssjef
2002 Unni Korsnes 301 Fung. Ekspedisjonssjef
2002 Lars Petter Forberg Hoffsjef
2002 Kristin Jahre Ramm Ekspedisjonssjef
2002 Øivind Christoffersen Adm. Direktør
2002 Lise Harlem Hoffintendant
2002 Unni Grønn Avdelingsdirektør
2002 Thomas Willoch Slottsforvalter
2003 Thomas Willoch Slottsforvalter
2003 Nina Frisak Regjeringsråd
2003 Kristin Jahre Ramm Ekspedisjonssjef
2003 Lars Petter Forberg Hoffsjef
2003 Morten Lie Avdelingsdirektør
2003 Lorents Gunnar Lorentsen Ekspedisjonssjef
2003 Lise Harlem Hoffintendant
2003 Øivind Christoffersen Adm. Direktør
2003 Unni Korsnes Fung. Ekspedisjonssjef
2003 Sigurd Odnæs Avdelingsdirektør
2003 Nils Marstein Riksantikvar
2003 Bente Myhre Haast Direktør
2003 Leder Brit Denstad Spesialrådgiver
2003 Unni Grønn Avdelingsdirektør