FORVALTNINGSDATABASEN

Tor Flage

Denne siden viser opplysninger om Tor Flage fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Flage
NSD id-nummer: 102578
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger Rådgivende organ 219 Seniorrådgiver
2002 Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling 219 Seniorrådgiver
2003 Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger Rådgivende organ Seniorrådgiver
2003 Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling Seniorrådgiver
2004 Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger Rådgivende organ Seniorrådgiver
2004 Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling Seniorrådgiver
2005 Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling 219 Seniorrådgiver