Forvaltningsdatabasen

Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger
Utvalgsnummer: 6305000
Hjemmel:
Opprettet av departementet i 1998. gi råd om behov for særskilte nasjonale tiltak for bistand til det lokale og regionale hjelpeapparatet samt gi anbefaling om arbeidsdeling mellom ulike kompetansesentra gi forslag til og foreslå prioritering av statlige
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Sosialdepartementet
2003 Sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Ingebjørg Dokken Welin 213 Rådgiver
2002 Tor Flage 219 Seniorrådgiver
2002 Ingunn Westerheim 301 Jurist
2002 Leder Roy Nystad 301 Sjeflege
2002 Bjørn Randulf Gustum 301 Førstekonsulent
2002 Anne Berit Klubbenes 301 Overlege
2002 Liv Frilseth 403 Seksjonssjef
2002 Bjørn S. Hanto 626
2002 Toril Rørdam 806
2002 Johan Hagerup 1548 Helse- Og Sosialsjef
2003 Toril Rørdam
2003 Tor Flage Seniorrådgiver
2003 Ingebjørg Dokken Welin Rådgiver
2003 Anne Berit Klubbenes Overlege
2003 Bjørn S. Hanto
2003 Leder Roy Nystad Sjeflege
2003 Liv Frilseth Seksjonssjef
2003 Bjørn Randulf Gustum Førstekonsulent
2003 Ingunn Westerheim Jurist
2003 Johan Hagerup Helse- Og Sosialsjef