FORVALTNINGSDATABASEN

Liv Frilseth

Denne siden viser opplysninger om Liv Frilseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Frilseth
NSD id-nummer: 102717
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger Rådgivende organ 403 Seksjonssjef
2003 Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger Rådgivende organ Seksjonssjef
2004 Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger Rådgivende organ Seksjonssjef