FORVALTNINGSDATABASEN

Lars Tore Fredriksen

Denne siden viser opplysninger om Lars Tore Fredriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Tore Fredriksen
NSD id-nummer: 102824
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ 301 Rådgiver
2002 Konkurranselovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Rådgiver
2003 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Rådgiver