Forvaltningsdatabasen

Konkurranselovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Konkurranselovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Konkurranselovutvalget
Utvalgsnummer: 15054000
Hjemmel:
Oppnevnt ved kgl.res. 24. november 2000. Foreta en gjennomgang av norsk konkurranselovgivning og fremme forslag om nytt regelverk på området.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Cathrine Hellandsvik 213 Rådgiver
2002 Eva Hildrum 215 Ekspedisjonssjef
2002 Morten Eriksen 219 Førstestatsadvokat
2002 Stein Reegård 219 Avdelingsleder
2002 Elisabeth Roscher 220 Avdelingsdirektør
2002 Jan Bjørland 301 Ekspedisjonssjef
2002 Magne Eek 301 Kontorsjef
2002 Siri Teigum 301 Advokat
2002 Arnhild Dordi Gjønnes 301 Advokat
2002 Lars Tore Fredriksen 301 Rådgiver
2002 Sigrid Knudtzon 301 Seniorrådgiver
2002 Kristin Hjelmaas Valla 301 Rådgiver
2002 Randi Wilhelmsen 301 Avdelingsdirektør
2002 Steinar Undrum 301 Avdelingsdirektør
2002 Leder Hans Petter Graver 301 Professor
2002 Berit Ottesen 301 Rådgiver
2002 Thea Skaug 301 Førstekonsulent
2002 Margrethe Volden Slinde 301 Førstekonsulent
2002 Helge Stemshaug 706 Advokat
2002 Torhild Henriksen Rådgiver