FORVALTNINGSDATABASEN

Ted Hanisch

Denne siden viser opplysninger om Ted Hanisch fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ted Hanisch
NSD id-nummer: 103359
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Enova SF Andre institusjoner Leder 301 Adm. Direktør
2003 Styret for Enova SF Andre institusjoner Leder Adm. Direktør
2004 Styret for Enova SF Andre institusjoner Leder Adm. Direktør