Forvaltningsdatabasen

Styret for Enova SF

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Enova SF" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Enova SF
Utvalgsnummer: 18040000
Hjemmel:
Enova SF ble stiftet 22. juni 2001 i Trondheim. Enova SFs formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre institusjoner
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Olje- og energidepartementet
2003 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Monica Havskjold 220 Daglig Leder
2002 Leder Ted Hanisch 301 Adm. Direktør
2002 Bente Myhre Haast 301 Direktør
2002 Eivind Bjøralt 501 Advokat
2002 Nestleder Eimund Nygaard 1103 Konsernsjef
2003 Monica Havskjold Daglig Leder
2003 Eivind Bjøralt Advokat
2003 Nestleder Eimund Nygaard Konsernsjef
2003 Leder Ted Hanisch Adm. Direktør
2003 Bente Myhre Haast Direktør