FORVALTNINGSDATABASEN

Erlend Hanssen

Denne siden viser opplysninger om Erlend Hanssen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erlend Hanssen
NSD id-nummer: 103577
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Sakkyndig råd for fiskefartøyer 1866 Fisker
2006 Sjøpattedyrrådet Rådgivende organ 1866 Fisker
2007 Sjøpattedyrrådet Rådgivende organ 1866 Fisker
2008 Sjøpattedyrrådet Rådgivende organ 1866 Fisker
2009 Sjøpattedyrrådet Rådgivende organ 1866 Fisker
2010 Sjøpattedyrrådet Rådgivende organ 1866 Fisker