Forvaltningsdatabasen

Sakkyndig råd for fiskefartøyer

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sakkyndig råd for fiskefartøyer" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sakkyndig råd for fiskefartøyer
Utvalgsnummer: 1052000
Opprettelsesår: 1996
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1996 Utenriksdepartementet 5 5 2 34000
1997 Nærings- og handelsdepartementet 5 5 1 16000
2002 Nærings- og handelsdepartementet 2 32133
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1996 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Avdelingsleder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Tormod Storås 1 1103 Nestleder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kåre Karlsen 1 1201 Organisasjonsse Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Arnljot Muren 1 1514 Distriktssekret Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Arne R. Silseth 1 1601 Førstesekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Jarle Schjølberg 1 1902 Fisker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Nils Olsen 1 1902 Fiskebåtreder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Jan-Henrik Planting 1 2001 Maskinsjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Karl Sæther 1 Fiskebåtreder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Avdelingsleder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Tormod Storås 1 1103 Nestleder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kåre Karlsen 1 1201 Organisasjonsse Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Arnljot Muren 1 1514 Distriktssekret Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Arne R. Silseth 1 1601 Førstesekretær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jarle Schjølberg 1 1902 Fisker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Nils Olsen 1 1902 Fiskebåtreder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jan-Henrik Planting 1 2001 Maskinsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Karl Sæther 1 Fiskebåtreder Av departement 1970
2002 Anne Beth Skrede 301 Forbundssekretær
2002 Vidar Ulriksen 1401 Fisker
2002 Daniella Baarholm 1504 Kontorfullmektig
2002 Kitty Thorholm 1504 Forbundssekretær
2002 Svein-Ole Sæther 1532 Fiskeskipper
2002 Asbjørn Marius Furnes 1532 Avdelingsleder
2002 Arne R. Silseth 1601 Førstesekretær
2002 Erlend Hanssen 1866 Fisker
2002 Nils Olsen 1902 Fiskebåtreder
2002 Arnljot Muren Førstesekretær