FORVALTNINGSDATABASEN

Ingebjørg Harto

Denne siden viser opplysninger om Ingebjørg Harto fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingebjørg Harto
NSD id-nummer: 103692
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver 301 Advokat
2002 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Advokat
2003 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Advokat
2004 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Advokat
2010 Konkursrådet konkursraadet@jd.dep.no Andre institusjoner 301 Advokat
2010 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver 301 Advokat
2011 Konkursrådet konkursraadet@jd.dep.no Andre institusjoner 301 Advokat
2012 Konkursrådet konkursraadet@jd.dep.no Andre institusjoner 301 Advokat