Forvaltningsdatabasen

Utvalg for forenkling av næringslovgivningen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for forenkling av næringslovgivningen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for forenkling av næringslovgivningen
Utvalgsnummer: 9110000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Næringsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 02.02.90.
Mandat:
Utvalget skal ta utgangspunkt i grunnleggende spørsmål omkring næringsaktivitet og regelstyring sett i forhold til utviklingsfasene etablering, drift, omlegging/omstrukturering. Utvalgets funksjon er i første rekke av kartleggende og initierende art. Kart
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Næringsdepartementet 7 6 13 363000
1991 Næringsdepartementet 7 6 13 233740
1992 Næringsdepartementet 7 6 11 1655000
1993 Næringsdepartementet 7 6 10 1628607
1994 Næringsdepartementet 7 6 11 1219976
1995 Nærings- og energidepartementet 7 6 10 1600000
1996 Næringsdepartementet 7 6 10 1030000
1997 Nærings- og handelsdepartementet 7 6 0 0
2002 Nærings- og handelsdepartementet 2 143022
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Tom Hugo-Sørensen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Lars Thomas Dyrhaug 1 220 Rådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jon Ivar Nålsund 1 233 Rådgiver I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Brynjar Mørkved 1 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Øyvind Handeland 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Marie Buck 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kristian Lein 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Leder Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gunn Marie Hansen 2 1840 I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne Qvam 1 1850 Verksdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretær Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Tom Hugo-Sørensen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Lars Thomas Dyrhaug 1 220 Rådgiver Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jon Ivar Nålsund 1 233 Rådgiver I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kristian Lein 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Brynjar Mørkved 1 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Leder Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Gunn Marie Hansen 2 1840 I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Qvam 1 1850 Verksdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Tom Hugo-Sørensen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Avdelingsleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Lars Thomas Dyrhaug 1 220 Rådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Brynjar Mørkved 1 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kristian Lein 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Leder Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Gunn Marie Hansen 2 1840 I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne Qvam 1 1850 Verksdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Sjeføkonom Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Tom Hugo-Sørensen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Lars Thomas Dyrhaug 1 220 Ridgiver Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Tore Bergh 1 301 Advokatfullmekt Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jan-Erik Støstad 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Brynjar Mørkved 1 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Kristian Lein 1 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Ståle Rist 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Annik Øveraasen 2 301 Ridgiver Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Barbro Noss 2 301 Ridgiver Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1993 Leder Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Inger-Berit Andersen 2 602 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Gunn Marie Hansen 2 1840 Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Arne Qvam 1 1850 Verksdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Annik Øveraasen 2 219 Ridgiver Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Tom Hugo-Sørensen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jan-Erik Støstad 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Hogne Steinbakk 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Barbro Noss 2 301 Ridgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ståle Rist 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jan Tore Bergh 1 301 Advokatfullmekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Inger-Berit Andersen 2 602 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Tom Hugo-Sørensen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Dag Aarnes 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Hogne Steinbakk 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ståle Rist 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jan Tore Bergh 1 301 Advokatfullmekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Jan-Erik Støstad 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Inger-Berit Andersen 2 602 Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1997 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Sjeføkonom Av departement 1970 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Cici Landgraff 2 219 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Nils Henrik Von Fehr 1 239 Førsteamanuensi Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Øyvind Handeland 1 301 Advokat Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Gøril Asmussen Lunner 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Børge Benum 1 301 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Daglig Leder Av departement 1970 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Barbro Noss 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Kari Bjørke 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Leder Helge B. Andresen 1 401 H.R.Advokat I statsråd 1970 1970
1997 Vanlig medlem Inger-Berit Andersen 2 602 Direktør I statsråd 1970 1970
1997 Vanlig medlem Solveig Nordkvi Haugerud 2 1001 Aut. Regnskapsf Av departement 1970
2002 Arnulf Einar Ingebrigtsen 219 Direktør
2002 Stein Reegård 219 Avdelingsleder
2002 Inger Aarvig 219 Direktør
2002 Nils Henrik Mørch von der Fehr 239 Professor
2002 Inger-Johanne Lund 301 Advokat
2002 Ingebjørg Harto 301 Advokat
2002 Bente Sollid 301 Adm. Direktør
2002 Barbro Noss 301 Underdirektør
2002 Øyvind Handeland 301 Advokat
2002 Tor Jacob Aabelvik 301 Fagsjef
2002 Kari Bjørke 301 Prosjektleder
2002 Gyrd Steen 301 Generalsekretær
2002 Irene Standnes Haga 301 Rådgiver
2002 Tor Andersen 301 Avdelingsleder
2002 Kristin Clemet 301 Statsråd
2002 Tone Molvær Berset 301 Rådgiver
2002 Jostein Greve 301 Konsulent
2002 Torild M. Brende 301 Næringsjuridisk Direktør
2002 Leder Helge B. Andresen 403 H.R.Advokat
2002 Leder Borger Arildssøn Lenth 430 Advokat
2002 Solveig Nordkvist Haugerud 1001 Regnskapsfører