FORVALTNINGSDATABASEN

Solveig Nordkvist Haugerud

Denne siden viser opplysninger om Solveig Nordkvist Haugerud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Solveig Nordkvist Haugerud
NSD id-nummer: 103725
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. 1001 Regnskapsfører
2002 Klagenemnda for merverdiavgift Klage- eller ankeinstans 1001 Regnskapsfører
2002 Norges Banks representantskap Kontroll, tilsyn, beredskap 1001 Regnskapsfører
2003 Klagenemnda for merverdiavgift Klage- eller ankeinstans Regnskapsfører
2003 Norges Banks representantskap Kontroll, tilsyn, beredskap Regnskapsfører
2004 Klagenemnda for merverdiavgift Klage- eller ankeinstans Regnskapsfører
2004 Norges Banks representantskap Kontroll, tilsyn, beredskap Regnskapsfører