FORVALTNINGSDATABASEN

Sigurd Tveitereid

Denne siden viser opplysninger om Sigurd Tveitereid fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigurd Tveitereid
NSD id-nummer: 10425
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1970 1970
1982 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970 1970
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1970
1983 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1983 Fylkesprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1984 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1970
1984 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1984 Fylkesprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1985 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1985 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1986 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1970
1986 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1970
1987 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1970
1988 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1970
1989 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1970
1990 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1993 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1994 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970